Dikasterijas Evaņģelizācijai locekļa nominācija, pasaules evaņģelizācijas pamatjautājumu risināšanai.
Pāvests Francisks pieņem Ceļa starptautisko ekipu 2019. gada 20. septembrī.
Pāvests Francisks pieņem Ceļa starptautisko ekipu 2019. gada 20. septembrī.

Pāvests Francisks šodien, 2023. gada 25. aprīlī, nominēja Dikasterijas Evaņģelizācijai locekļus virzītu uz pasaules evaņģelizācijas pamatjautājumu risināšanu. Nominētie kalpos 5 gadus. Starp izvelētajiem kopā ar 10 kardināliem no vairākām vietām, 4 arhibīskapi un bīskapi, mūķene un 3 lajiem bija izvēlēta Maria Ascension Romero Anton kundze, atbildīgo par Neokatehumenālo Ceļu starptautiskās ekipas locekle.

Maria Ascension Romero pateicās Svētajam Tēvam par uzticību izradītu piešķirot šo nomināciju viņai, ka arī visam Neokatehumenālajam Ceļam un nodrošina savu lūgšanu un sadarbību. Viņa lūdz arī, lai Neokatehumenālā Ceļa brāļi un māsas atbalsta viņas un Dikasterijas evaņģelizācijai darbību ar savu lūgšanu.

Share: