Mianowanie członków Dykasterii ds. Ewangelizacji, Sekcji ds. Podstawowych Problemów Ewangelizacji w Świecie
Papież Franciszek przyjmuje międzynarodową ekipę Drogi 20 września 2019 r.
Papież Franciszek przyjmuje Międzynarodową Ekipę Odpowiedzialną za Drogę Neokatechumenalną 20 września 2019 r.

W dniu dzisiejszym, 25.04.2023, Ojciec Święty, Papież Franciszek, mianował Członków Dykasterii ds. Ewangelizacji, Sekcji ds. Podstawowych Problemów Ewangelizacji w Świecie, z 5-letnią kadencją. Wśród nich, obok 10 kardynałów z różnych części świata, 4 arcybiskupów i biskupów, 1 siostry zakonnej i 3 innych osób świeckich, mianowana została także Pani Maria Ascensión Romero Antón, członkini Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej za Drogę Neokatechumenalną.

Maria Ascensión Romero powiedziała, że jest bardzo wdzięczna Ojcu Świętemu za zaufanie pokładane w niej i w Drodze Neokatechumenalnej przy tej nominacji i zapewnia go o swoich modlitwach i pełnej współpracy, a także prosi braci i sióstr z Drogi Neokatechumenalnej o wspieranie jej i całej Dykasterii ds. Ewangelizacji swoimi modlitwami.

Share: