W Piątek 5 maja 2023 roku, w Dykasterii w ds. kanonizacyjnych w Watykanie, przeprowadzono Otwarcie teczek z aktami etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Marty Obregon. z powodu męczeństwa.

Pani dr Cristina Marinelli, postulatorka fazy rzymskiej procesu, Pan Carlos Metola, reprezentujący stronę powodową procesu, ks. Saturnino López, postulator fazy diecezjalnej oraz urzędnik watykańskiej Dykasterii ds. spraw świętych.
Postulatorzy procesu Marty  Obregón

Był to prosty, ale uroczysty, poruszający i emocjonalny akt. Ten krok oznacza reaktywację dogłębnego dochodzenia, które ma miejsce w tej drugiej fazie. Obecni byli: nowa postulatorka fazy rzymskiej, dr Cristiana Marinelli, postulator fazy diecezjalnej, ks. dr Saturnino López, oraz Pan Carlos Metola, reprezentujący stronę powodową (Drogę Neokatechumenalną).

Marta Obregón była radosną młodą kobietą o wielkiej witalności, należącą do wspólnoty neokatechumenalnej w parafii św. Marcina z Porres w Burgos. Była jedną z kantorów w swojej wspólnocie.

Kiedy miała 22 lata i studiowała na ostatnim roku studiów dziennikarskich, „wstała” dla ewangelizacji na konwiwencji Początku Roku, to znaczy zaoferowała się, żeby zostać wysłana w dowolne miejsce na świecie jako wędrowna misjonarka. W ostatnich miesiącach życia starała się wypełniać wolę Bożą, a w swoich „echach” i „modlitwach” podczas liturgii w swojej wspólnocie  często powtarzała: „Panie, niech się stanie Twoja wola”.

W nocy 21 stycznia 1992 r. została napadnięta w bramie swojego domu, porwana i brutalnie wywieziona na pole poza miastem, gdzie została zgwałcona przez swojego mordercę. Marta w sposób heroiczny broniła cnoty czystości, aż do śmierci. Otrzymała 14 ran nożem (tyle samo co św. Maria Goretti), z których jedna była skierowana w jej serce, i zmarła 21 stycznia (liturgiczne święto św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy).

W jej parafii i w całym mieście Burgos, a także w całej Hiszpanii i na świecie, rozprzestrzeniła się „opinia świętości i męczeństwa” tej komunikatywnej i radosnej dziewczyny, która otwarcie mówiła o Bożym działaniu. W osobistym liście Marta napisała te głębokie słowa o swoim życiu na krótko przed śmiercią:

Akty procesu w sprawie Beatyfikacji i Kanonizacji

„Uświadamiam sobie coś: że muszę żyć w teraźniejszości i tylko wtedy będę w stanie zrozumieć przeszłość, która jest Twoją WOLA i zawsze będzie dla mnie LEPSZA niż WSZYSTKO, co oferuje mi świat”

Dziękujemy Bogu za ten nowy krok naprzód, który Kościół robi z Martą Obregón i który zwiększa naszą nadzieję. W świecie, w którym nieczystość wzrasta i psuje dzieło Stwórcy, przykład Marty Obregón, z heroiczną obroną jej czystości, staje się światłem dla młodych ludzi i nastolatków XXI wieku, którzy bombardowani ideologią gender i banalizacją seksu, ignorują godność ciała i wartość dziewictwa, co powoduje im tak wiele cierpienia. Prosimy Pana, aby ten proces przebiegał z należytą starannością i służył jako przykład i pociecha dla młodzieży Drogi Neokatechumenalnej i całego Kościoła.

Share: