Tusentals ungdomar kommer att delta i den Neokatekumenala Vandringens Kallelsemöte i Lissabon inom ramen för VUD.

Nästa måndag, den 7 augusti, kommer de att samlas från alla fem kontinenter tillsammans med flera kardinaler och biskopar. Den neokatekumenala Vandring kommer att hålla ett Kallelsemöte i samband med Världsungdomsdagarna i Lissabon 2023, som brukligt är vid Världsungdomsdagarna. Det kommer att äga rum måndagen den 7 augusti kl. 16.30 (GMT +1) på Algés strandpromenad. Mer än 75 000 ungdomar från hela världen, som kommer att ha följt med påve