“Regina Coeli” van paus Franciscus de dag na de internationale bijeenkomst op de 50steverjaardag van de Neocatechumenale Weg, 6-V-2018

“Regina Coeli” van paus Franciscus de dag na de internationale bijeenkomst op de 50ste verjaardag van de Neocatechumenale Weg, 6-V-2018

Franciscus

Sint-Pietersplein
Zondag 6 mei 2018

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

In dit paasseizoen blijft het Woord van God een samenhangende levensstijl aangeven voor ons om de gemeenschap van de Verrezene te zijn. Onder deze presenteert het Evangelie van vandaag het gebod van Jezus: “Blijf in mijn liefde” (Johannes 15: 9): blijf in de liefde van Jezus. Woon in de stroom van Gods liefde, Neem een stabiele vertraging , is de voorwaarde om ervoor te zorgen dat onze liefde gaandeweg haar vurigheid en durf niet verliest. Ook wij, net als Jezus en in Hem, moeten dankbaar de liefde verwelkomen die van de Vader komt en in deze liefde blijven, in een poging onszelf niet te scheiden met egoïsme en zonde. Het is een moelijk programma, maar niet onmogelijk.

Ten eerste is het belangrijk om op de hoogte te zijn dat de liefde van Christus geen oppervlakkig gevoel is, nee, het is een fundamentele houding uitgaande van het hart, die tot uiting komt in het leven zoals Hij dat wil. Jezus bevestigt in feite: ‘Als jullie mijn geboden onderhouden, zullen jullie in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader heb onderhouden en in zijn liefde verblijf ”(vs. 10). Liefde wordt gerealiseerd in het dagelijks leven , in houding, in acties; anders is het gewoon iets illusoirs. Het zijn woorden, woorden, woorden: dat is geen liefde. Liefde is elke dag concreet. Jezus vraagt ​​ons om zijn geboden te vervullen geboden, die hierin worden samengevat: «dat U elkaar liefhebt zoals ik U heb liefgehad ‘(vs. 12).

Hoe kunnen wij deze liefde die de Verrezen Heer ons schenkt, door anderen kan worden gedeeld? In meer dan een gelegenheid heeft Jezus aangegeven wie de ander is die wij moeten lief hebben niet met woorden, maar met daden. Het is degene die ik onderweg ontmoet en die mij met zijn gezicht en zijn verhaal uitdaagt; het is degene die, met zijn aanwezigheid, me ertoe aanzet buiten mijn interesses en mijn zekerheden te treden; Hij is degene die wacht op mijn beschikbaarheid om te luisteren en een deel van de weg samen te bewandelen. Beschikbaarheid voor elke broeder en zuster, Wie het ook mag zijn en in welke situatie hij/zij zich ook bevindt, om te beginnen hij die dicht bij mij is in het gezin, in de gemeenschap, op het werk, op school… Op deze manier blijf ik verenigd met Jezus, zijn liefde kan de ander bereiken en hem naar zich toe trekken, naar zijn vriendschap. En deze liefde voor de ander kan niet worden gereserveerd voor uitzonderlijke momenten, maar moet dat wel de constante van ons bestaan ​​worden. Dit is waarom we bijvoorfbeeld zijn geroepen om voor ouderen te zorgen als een kostbare schat en met liefde, zelfs als ze financiële problemen en moeilijkheden veroorzaken, ondanks dat moeten we voor ze zorgen. Dit is ook de reden waarom ook aan de zieken, als ze zich binnen hun laatste fase bevinden,moeten we alle mogelijke hulp bieden. Daarom moeten de ongeborenen altijd worden verwelkomd; voor dit, kortom, leven Het moet het leven altijd onder toezicht staan ​​vanaf de conceptie tot het natuurlijk bestaan. dit is liefde. We zijn geliefd bij God in Jezus Christus, die het ons vraagt van elkaar tehouden zoals Hij van ons houdt. Maar dat kunnen we niet doen als we zijn Hart niet in ons hebben.

De eucharistie waartoe we geroepen worden om elke zondag aan deel te nemen, heeft het doel het Hart van Christus, in ons te vormen, zodanig dat ons hele leven wordt geleid door zijn genereuze houding. Moge de Maagd Maria ons helpen binnen de liefde van Jezus te blijven en in de liefde te groeien tot allen, vooral voor de meest zwakken, om volledig overeen te komen met onze christelijke roeping.


Na de  Regina Coeli:

Beste broers en zussen,

Gisteren was het in Aken (Duitsland) uitgeroepen tot de zalige Clara Fey, oprichtster van de Zusters van het Kind Jezus Arme, die leefde in de tweede helft van de negentiende eeuw. We danken God door deze ijverige getuige van het Evangelie, een aandachtige opvoeder van de kansarme jongeren.

Ik nodig je uit om te bidden voor de bevolking van de Centraal-Afrikaanse Republiek, een land dat ik met veel plezier heb bezocht en dat Ik draag het in mijn hart, en waar in de afgelopen dagen serieus geweld met talrijke doden en gewonden, waaronder een priester. Moge de Heer, op voorspraak van de Maagd Maria, helpen allemaal om nee te zeggen tegen geweld en wraak, om samen op te bouwen vrede.

Ik groet jullie allemaal, Romeinen en pelgrims, vooral die uit Oviedo (Spanje), de studenten uit Vrbové (Slowakije) en de misdienaars uit Bern. een begroeting Deze special is bedoeld voor de nieuwe Zwitserse Garde, hun families en vrienden, op de dag van het feest van dit historische en waardige korps. Een applaus voor hen!

Ik groet de vertegenwoordigers van de Metervereniging, die ik aanmoedig om door te gaan met de inzet voor minderjarige slachtoffers van geweld; evenals de gelovigen van Piacenza en Borgoricco en de atletische gymnasten van Castelfranco Emilia. Ik heb enkele liedjes gehoord uit het neocatechumenaal … Daar zijn ze! Dank je! Bedankt voor je evangelisatiewerk. Je bent overal, dank je!

Ik groet ook alle gedetineerden in de Latina-gevangenis die op dit moment spiritueel met ons verenigd zijn.

Ik wens jullie allemaal een goede zondag. En vergeet alsjeblieft niet voor mij te bidden. Goed lunchen en tot snel!