«Regina Coeli» Püha Peetruse väljakul: “Aitäh Teie Evangeliseerimistöö Eest” 6-V-2018

«Regina Coeli» Püha Peetruse väljakul: “Aitäh Teie Evangeliseerimistöö Eest” 6-V-2018

Franciscus

Püha Peetruse väljak – Rooma, 6. mai 2018

Kallid vennad ja õed, tere hommikust!

Sellel paasapüha ajal Jumala Sõna näitab meile pidevalt elustiile, et olla Ülestõusnu kogudus. Nende seas tänane Evangeelium esitleb Jeesuse andi: “Jääge minu armastusse” (Jh 15,9): jääda Jeesuse armastusse. Elada Jumala armastuse voolus, elada seal pidevalt, see on eeldus, selleks et meie armastus ei kaotaks tee käigus oma tulihingelisust ja oma jultumust. Ka meie, nagu Jeesuski ja Temas, peame tänulikkusega vastu võtma armastust, mis tuleb Isalt, ja jääma sellesse armastusse, üritades sellest mitte eralduda isekusega ja patuga. See on nõudlik programm, kuid mitte võimatu.

Ennekõike on tähtis teadvustada, et Kristuse armastus pole pinnapealne tunne, ei, see on südame hädavajalik suhtumine, mis avaldub elades nagu Tema tahab. Jeesus kinnitab “Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse” (s. 10). Armastus realiseerub igapäevases elus, suhtumistes, tegudes; muidu see on lihtsalt midagi illusoorset. Need on sõnad, sõnad, sõnad: see pole armastus. Armastus on konkreetne, iga päev. Jeesus palub meil järgida tema käske, mis kokku võttes on see: “armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid” (s. 12).

Mida teha, et see armastus, mida ülestõusnud Issand meile annab, saaks olla jagatud teistega? Jeesus on mitu korda näidanud, kes on ligimees, keda peab armastama, mitte sõnadega, vaid tegudega. See on see, keda ma kohtan oma teekonnal ja kes oma näoga ja elulooga küsitleb mind; see, kes oma kohalolekuga sunnib mind väljuma oma huvidest ja oma kindlustest; see, kes ootab minu valmisolekut kuulama ja käia osa teekonnast koos. Saadavus iga venna ja õe suhtes, kes iganes nad on ja mis iganes olukorras nad on, alustades lähemal olevaga perekonnas, koguduses, tööl, koolis… Sel viisil, kui ma jään Jeesusega seotuks, tema armastus võib jõuda ligimehele ja meelitada teda enda juurde, oma sõprusele. Ja see armastus ligimehele ei saa olla reserveeritud erakordsetele olukordadele, vaid see peab muutuma meie eksistentsi konstandiks. Seepärast me olemegi kutsutud, näiteks hoolitsema vanurite eest armastusega ja nagu väärtuslikku aaret, isegi kui nad tekitavad majanduslikke probleeme ja ebamugavusi, kuid me peame nende eest hoolitsema. Seepärast haigetele, isegi kui viimases staadiumis, peame andma kõikvõimalikku abi. Seepärast sündivaid lapsi peab alati vastu võtma; seepärast, kindlasti, peab alati elu kaitsma ja armastama viljastumisest tema loomuliku loojanguni. Ja see on armastus. Me oleme armastatud Jumala poolt Jeesus Kristuses, kes palub meil armastada üksteist, nagu Tema meid armastab. Aga seda me ei saa teha, kui meil pole temaga sama Süda.

Euharistia, millele oleme kutsutud osa võtma iga pühapäev, ülesandeks on vormida meis Kristuse Süda, nii et kogu meie elu oleks juhitud tema lahketest suhtumistest. Neitsi Maarja aidaku meil jääda Jeesuse armastuses ja kasvada armastuses kõikide vastu, eriti nõrgemate vastu, et täielikult vastata oma kristlikule kutsumusele.


Peale Regina Coelit (Taevaste Kuningannat):

Kallid vennad ja õed,

eile, Aachenis (Saksamaal), kuulutati Õnnis Clara Fey, Vaese Jeesuslapse Nunnade rajaja, kes elas üheksateistkümnenda sajandi teisel poolel. Tänagem Jumalat selle innuka Evangeeliumi tunnistaja ja ebasoodsates olukordades olevate noorte hooliva kasvataja eest.

Ma kutsun palvetama Kesk-Aafrika Vabariigi elanikkonna eest, Riik, mida mul oli rõõm külastada ja mida kannan oma südames ja kus viimastel päevadel on aset leidnud rasked vägavallateod mitmete surnute ja haavatutega, kelle seas ka üks preester. Issand, Neitsi Maarja eestkoste läbi, aidaku kõikidel öelda ei vägivallale ja kättemaksule, et ehitada koos rahu.

Tervitan kõiki teid, roomlased ja palverändurid, eriti neid, kes tulevad Oviedost (Hispaaniast), Vrbové (Slovakkia) tudengid ja Berni altaripoisse. Eriline tervitus uutele Šveitsi kaardiväelastele, nende perekondadele ja sõpradele, sellel ajaloolise ja heategeva Keha pidupäeval. Aplaus neile!

Tervitan Meter Ühingu esindajaid, keda julgustan jätkama pühendumist vägivalla ohvriteks olnud laste abistamiseks; nagu ka Piacenza ja Borgoricco usklikke ja Castelfranco Emilia iluvõimlejaid. Kuulsin ka mõned Neokatehhumeenilise Tee laule… Seal nad on! Aitäh! Aitäh teie evangeliseerimistöö eest. Te olete kõikjal, aitäh!

Tervitan ka kõiki Latina vangla vangide eest, kes on hetkel meiega vaimselt ühendatud.

Kõikidele soovin head pühapäeva. Ja palun ärge unustage minu eest palvetada. Head lõunat ja nägemiseni!