Popiežiaus Pranciškaus „Regina Coeli“ sekančią dieną po tarptautinio susitikimo Neokatekumenatinio kelio 50-mečio metinėms paminėti, 2018-V-6

Popiežiaus Pranciškaus „Regina Coeli“ sekančią dieną po tarptautinio susitikimo Neokatekumenatinio kelio 50-mečio metinėms paminėti, 2018-V-6

Pranciškus

Šv. Petro aikštė
Sekmadienis, 2018 gegužės 18 diena.

Brangūs broliai ir seserys, laba diena!

Per šį Paschos laiką Dievo Žodis toliau rodo darnius gyvenimo būdus tam, kad būtume Prisikėlusiojo bendruomenė. Šiandieninė Evangelija pristato Jėzaus įsakymą: „Pasilikite mano meilėje.“ (Jn 15,9) Pasilikti Jėzaus meilėje. Apsigyventi Dievo meilės sraute, įsikurti Dieve. Tokiu būdu mūsų meilė nepraras užsidegimo ir
drąsos. Mes, lygiai taip kaip ir Jėzus, turime priimti su dėkingumu tą meilę, kuri ateina iš Tėvo ir  pasilikti joje, siekdami neatsiskirti nuo šios meilės dėl puikybės ir nuodėmės. Tai-sunku, bet neįmanoma.

Visų pirma, yra svarbu suvokti, kad Kristaus meilė nėra paviršutiniškas jausmas. Ne, ji yra esminė širdies elgsena, kuri apsireiškia gyvenant pagal Jo valią. Jėzus sako: „Jei vykdysite mano įsakymus, pasiliksite mano meilėje, taip kaip aš vykdau Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.“ (Jn 15,10) Meilė išsipildo kasdieniniame gyvenime, elgesyje, veiksmuose. Jeigu ji nepasireiškia, tad tai tik iliuzija arba tušti žodžiai, žodžiai, žodžiai. Tai nėra meilė. Meilė yra konkreti, kiekvieną dieną. Jėzus prašo vykdyti jo įsakymus, kuriuos galima apibendrinti taip: „Mylėkite vienas kitą kaip aš jus mylėjau.“ (Jn 15,12)

Ką daryti, kad šią prisikėlusio Viešpaties meilę dalintume irgi kitiems? Nekartą Jėzus yra nurodęs kas yra tas kitas, kurį turime mylėti, ne žodžiais, o darbais. Tai tas, kurį susitinku savo kelyje ir kuris su savo atvaizdu bei istorija verčia mane susimąstyti. Tai tas, kuris su savo buvimu skatina mane išeiti iš mano interesų bei saugumo. Tai tas, kuris laukia mano nusiteikimo išklausyti ir palydėti eiti dalį kelio kartu. B’uti prieinamam kiekvienam broliui ir sesei, nežiūrint kas jis yra ir kokia jo situacija, pradedant nuo esančio šalia manęs šeimoje, bendruomenėje, darbe, mokykloje… Tokiu būdu, susivienijant su Jėzumi, jo meilė tampa prieinama kitam ir gali pritraukti į jo draugystę. Ši meilė artimui negali būti rezervuota išskirtinėms progoms, bet turi tapti pastovi mūsų egzistencijoje. Todėl mes esame kviečiami, pavyzdžiui, rūpintis su meile pagyvenusiais žmonėmis tarsi būtų brangūs lobis netgi tada, kai kelia ekonominių sunkumų ar kitų problemų. Turime jais rūpintis. Dėl šios priežasties ligoniams, nors jei ir randasi paskutiniame gyvenimo etape, turime užtikrinti reikalingą aptarnavimą. Todėl visi negimusieji turi būti priimti. Gyvybė visada turi būti apsaugota nuo pradėjimo iki natūralios mirties. Ir tai yra meilė. Mes esame Dievo mylimi Jėzuje Kristuje, kuris prašo mūsų mylėti taip kaip Jis mus myli. Bet tai negalime padaryti jei neturime mumyse jo paties Širdį.

Eucharistija, kurioje esame kviečiami dalyvauti kiekvieną sekmadienį, turi kaip tikslą ugdyti mumyse Kristaus Širdį, kad visas mūsų gyvenimas būtų vedamas gerų veiksmų. Tegu Mergelė Marija padeda mums pasilikti ir augti Jėzaus meilėje visiems, ypatingai silpniausiems, kad mumyse pilnai išsipildytų mūsų krikščioniškasis pašaukimas.


Po „Regina Coeli”:

Brangūs broliai ir seserys:

Vakar, Achene (Vokietija), buvo paskelbta palaimintąja Klara Fey, Vargšo Kūdikėlio Jėzaus seserų kongregacijos steigėja, kuri gyveno XIX a. antroje pusėje. Dėkojame Dievui už šią stropią Evangelijos liudytoją, dėmesingą palankių sąlygų neturintiems vaikams.

Raginu melstis už Centrinės Afrikos Respublikos gyventojus. Juos aplankiau su džiaugsmu ir nešu visus savo širdyje. Prieš kelias dienas įvyko baisūs nusikaltimai su daugybe žuvusių bei sužeistų, tarp kurių yra kunigas. Tegu Dievas, Mergelės Marijos užtarimu, padeda visiems pasakyti „ne” smurtui ir kerštui, kad kartu kurtume taiką.

Sveikinu jus visus, romiečius ir piligrimus, Ypatingai atėjusius iš Oviedo (Ispanija), studentus iš Vrboves (Slovakija), ministrantus iš Berno. Sveikinimai taip pat Šveicarų gvardijos naujiesiems kariams, jų šeimos nariams bei draugams su istorine jų švente! Plojimai jiems!

Sveikinu Meter asociacijos atstovus, kuriuos raginu toliau rūpintis smurtą patiriančiais
vaikais. Taip pat sveikinu Piačenza bei Borgoriko tikinčiuosius ir Castelfranko Emilija gimnastes. Girdėjau kelias Neokatekumenatines giesmes… Jie ten! Ačiū! Ačiū už jūsų darbą evangelizuodami. Esate visur, ačiū!

Taipogi sveikinu visus, kurie sulaikytuosius Latina kalėjime šiuo dvasiškai esantys su mumis.

Linkiu jums visiems gero sekmadienio ir prašau nepamirškite melstis už mane. Gerų pietų ir iki greito!