Toespraak van de Heilige Vader Franciscus aan de vertegenwoordigers van de Neocatechumenal Weg, 1-II-2014

Toespraak van de Heilige Vader Franciscus aan de vertegenwoordigers van de Neocatechumenal Weg, 1-II-2014

Franciscus

Beste broeders en zusters,

Ik dank de Heer voor de vreugde van uw geloof en voor de vurigheid van uw christelijke getuige God! zei dank groet ik u allen van harte, te beginnen met het team internationale verantwoordegers van de Neocatechumenal Weg, samen met priesters, seminaristen en catechisten. Ik richt een groet vol genegenheid aan de kinderen, hier in groote getale aanwezig. Mijn gedachte richt zich op een speciale manier naar de gezinnen, die naar verschillende delen van de wereld zullen gaan voor hetverkondigen en getuigen van het evangelie. De kerk is u voordankbaar voor uw vrijgevigheid. Ik dank u voor alles wat u doet in de kerk en in de wereld.

En juist in naam van de Kerk, onze Moeder – onze Heilige Moederkerk, hiërarchisch zoals de heilige Ignatius van Loyola graag zei -, in de naam van de Kerk, zou ik enkele eenvoudige aanbevelingen willen doen. De eerste is om de grootst mogelijke zorg te besteden aan het opbouwen en behouden van gemeenschap binnen de specifieke kerken waar ze gaan werken. De Weg heeft zijn eigen charisma, zijn eigen dynamiek, een gave die net als alle gaven van de Geest een diepe kerkelijke dimensie heeft; Dit betekent luisteren naar het leven van de kerken waar uw leiders u naartoe sturen, hun rijkdom waarderen, indien nodig lijden voor de zwakheden en samen wandelen als een enkele kudde, onder leiding van de predikanten van de plaatselijke kerken. Communie is essentieel: soms is het misschien beter om af te zien van het leven in alle details die je reisroute vereist om de eenheid te garanderen tussen de broeders die de enige kerkelijke gemeenschap vormen, waarvan je je altijd deel moet voelen.

Nog een hint: waar je ook gaat, het zal je goed doen te denken dat de Geest van God  ons altijd voor gaat. Dit is belangrijk: de Heer gaat ons altijd voor! Denk aan Filippus, wanneer de Heer hem de weg op stuurt waar hij een bestuurder ontmoet die in zijn wagen zit (vgl. Handelingen 8: 27-28). De Geest kwam eerder: hij las de profeet Jesaja en begreep het niet, maar zijn hart brandde. Dus als Felipe hem benadert, is hij voorbereid op de catechese en op de doop. De Geest gaat ons altijd voor. God komt altijd voor ons! Zelfs op de meest afgelegen plaatsen, ook in de meest uiteenlopende culturen,  overal verspreidt God de zaden van zijn Woord . Hieruit ontstaat de behoefte aan speciale aandacht voor de culturele context waarin u, gezinnen, gaat werken: het is meestal een omgeving die vaak heel anders is dan die waar u vandaan komt. Velen van jullie zullen ernaar streven de plaatselijke taal te leren, soms moeilijk, en deze inspanning wordt gewaardeerd. Veel belangrijker zal uw toewijding zijn om de culturen die u zult tegenkomen te “leren”, wetende hoe u de noodzaak van het evangelie dat overal aanwezig is kunt herkennen, maar ook de actie die de Heilige Geest heeft uitgevoerd in het leven en de geschiedenis van elk volk.

En tot slot spoor ik je aan liefdevol voor elkaar te zorgen, vooral de zwaksten. De Neocatechumenale Weg, als route om de eigen doop te ontdekken, is een veeleisend pad waarlangs een broer of zus met onvoorziene moeilijkheden te maken kan krijgen. In deze gevallen is het oefenen van geduld en barmhartigheid van de kant van de gemeenschap een teken van volwassenheid in het geloof. De vrijheid van iedereen mag niet worden afgedwongen, en de uiteindelijke keuze van degene die besluit om buiten de Weg om andere vormen van christelijk leven te zoeken die hen zullen helpen groeien in hun antwoord op de oproep van de Heer, moet ook worden gerespecteerd.

Beste families, beste broers en zusters, ik moedig u aan om het evangelie van Jezus Christus overal mee naar toe te nemen, zelfs in de meest onchristelijke omgevingen, vooral die existentiële periferieën. Evangeliseer met liefde, breng liefde vanGod voor iedereen. Vertel wie je op de paden van je missie zult ontmoeten dat God de mens liefheeft zoals hij is, zelfs met zijn grenzen, met zijne fouten, ook met hun zonden. Dit is waarom Hij zijn Zoon heeft gezonden, zodat Hij onze zonden op zich zou nemen. Wees boodschappers en getuigen van de oneindige goedheid en de onuitputtelijke barmhartigheid van de Vader.

Ik vertrouw u toe aan onze Moeder, Maria, zodat zij u altijd zal inspireren en ondersteunen in uw apostolaat. In de leering van deze Tedere moeder, wees ijverige en vreugdevolle zendelingen. Verlies de vreugde niet, Vooruit!