«REGINA COELI» PAPIEŻA FRANCISZKA W RAMACH MISJI NA PLACACH 11-V-2014

PAPIEŻA FRANCISZKA W RAMACH MISJI NA PLACACH 11-V-2014

FRANCISZEK

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W czwartą niedzielę wielkanocną Ewangelista Jan przedstawia nam obraz Jezusa, Dobrego Pasterza. Kontemplując tę stronę Ewangelii, możemy zrozumieć rodzaj relacji, jaką Jezus miał ze swoimi uczniami: relacji opartej na czułości, na miłości, na wzajemnym poznaniu i obietnicy niezmierzonego daru: „Ja przyszedłem – mówi Jezus – aby mieli życie i mieli je w obfitości” (J 10, 10). Taka relacja jest modelem relacji między chrześcijanami i zarazem relacji międzyludzkich.

Dzisiaj, podobnie jak w czasach Jezusa, wielu proponuje siebie samych jako „pasterzy” naszego życia; ale tylko Zmartwychwstały jest prawdziwym Pasterzem, który daje nam życie w obfitości. Zachęcam wszystkich do zaufania Panu, który nas prowadzi. Ale nie tylko nas prowadzi: On nam towarzyszy, idzie z nami. Słuchajmy Jego Słowa z otwartym umysłem i sercem, aby karmić naszą wiarę, oświecać nasze sumienie i postępować zgodnie z nauką Ewangelii.

W tę niedzielę módlmy się za Pasterzy Kościoła, za wszystkich Biskupów, w tym za Biskupa Rzymu, za wszystkich kapłanów, za wszystkich! W sposób szczególny modlimy się za neoprezbiterów diecezji rzymskiej, których niedawno wyświęciłem w Bazylice św. Piotra. Pozdrowienie dla tych 13 kapłanów! Niech Pan pomoże nam, pasterzom, być zawsze wiernymi Mistrzowi a także być mądrymi i światłymi przewodnikami powierzonego nam ludu Bożego. Proszę was, pomóżcie nam: pomóżcie nam być dobrymi pasterzami. Przeczytałem kiedyś bardzo piękną rzecz o tym, jak Lud Boży pomaga biskupom i księżom być dobrymi pasterzami. Jego autorem jest św. Cezary z Arles, ojciec Kościoła pierwszych wieków. Wyjaśnił on, w jaki sposób lud Boży ma pomagać pasterzowi, i podał taki przykład: kiedy cielę jest głodne, idzie po mleko do krowy, do swojej matki. Krowa jednak nie daje go od razu: wydaje się, że zatrzymuje je dla siebie. I co robi to małe cielę? Puka nosem w wymiona krowy, aby pojawiło się mleko. To bardzo piękny obraz! „Tak i wy – mówi ten święty – musicie być z pasterzami: zawsze pukać do ich drzwi, do ich serca, aby mogli dać wam mleko nauki, mleko łaski i mleko duchowego kierownictwa. Dlatego proszę was, abyście naprzykrzali się pasterzom, abyście trudzili pasterzy, nas wszystkich, abyśmy mogli dać wam mleko łaski, nauki i duchowego kierownictwa. Naprzykrzać się! Pomyślcie o tym pięknym obrazie małego cielęcia, jak przeszkadza matce, aby dała mu jeść.

Naśladując Jezusa, każdy duszpasterz «będzie niekiedy stał z przodu, aby wskazywać drogę i podtrzymywać nadzieję ludu – duszpasterz musi być czasem z przodu. Innym razem będzie po prostu stał pośród wszystkich, ze swoją prostą i miłosierną bliskością; a w pewnych okolicznościach będzie musiał iść za ludem, aby pomóc tym, którzy pozostali w tyle» (adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, 31). Oby wszyscy pasterze tacy byli! A wy naprzykrzajcie się pasterzom, żeby dawali słowo nauki i łaski.

W dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tegorocznym Orędziu przypomniałem, że „każde powołanie wymaga za każdym razem by wyjść z siebie, by skoncentrować własną egzystencję na Chrystusie i Jego Ewangelii” (n. 2). Z tego powodu wezwanie, by pójść za Jezusem, jest zarówno ekscytujące jak i wymagające. Aby się spełniło, jest konieczne by wejść w głęboką przyjaźń z Panem, by móc żyć przez Niego i dla Niego.

Módlmy się, aby również i w tym czasie wielu młodych ludzi usłyszało głos Pana, który zawsze może zostać zagłuszony przez wiele innych głosów. Módlmy się za młodych: być może tu, na placu, jest ktoś, kto słyszy ten głos Pana wzywający go do kapłaństwa; módlmy się za niego, jeśli tu jest, i za wszystkich młodych, którzy są powołani.


Po Regina Coeli

Drodzy bracia i siostry,

Pozdrawiam was wszystkich, rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia i poszczególnych wiernych z Włoch i z wielu krajów (…).

Pozdrawiam Wspólnoty Neokatechumenalne, które w te niedziele okresu wielkanocnego głoszą Jezusa Zmartwychwstałego na 100 placach Rzymu i w wielu miastach świata. Niech Pan obdarzy was radością Ewangelii! I idźcie naprzód, wy, którzy jesteście dzielni!

Specjalne błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży, które przyjęły lub wkrótce przyjmą Pierwszą Komunię Świętą i Bierzmowanie. A także dla rodzin i przyjaciół nowych kapłanów diecezji rzymskiej, których wyświęciłem dziś rano.

A dziś zapraszam was, by poświęcić wszystkim matkom piękne wspomnienie i modlitwę. Pozdrawiamy matki! Powierzając je Matce Jezusa, módlmy się do Matki Bożej za nasze matki i za wszystkie matki: «Zdrowaś Mario…».

Wielkie pozdrowienia dla matek!

Dobrej niedzieli wszystkim! Życzę smacznego obiadu i do zobaczenia!