«Regina Coeli» Paavst Franciscus 11-V-2014

«Regina Coeli» Paavst Franciscus 11-V-2014

Franciscus

Kallid vennad ja õed, tere hommikust!

Evangelist Johannes esitleb meile, sellel paasapüha aja IV pühapäeval, Jeesuse Hea  Karjase kuju. Mõtiskledes selle Evangeeliumi lehekülje üle võime me mõista Jeesuse ja jüngrite vahelist suhet: suhe, mis põhines hellusel, armastusel, vastastikusel tundmisel ja mõõtmatu kingituse lubadusel: “Mina olen tulnud, – ütleb Jeesus – et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti” (Jh 10,10). Selline suhe on kristlaste vaheliste ja inimlike suhete eeskujuks.

Paljud ka täna, nagu Jeesuse ajal, pakuvad ennast meie eksistentsi “karjastena”; aga ainult Ülestõusnu on tõeline Karjane, kes annab meile elu külluses. Kutsun kõiki usaldama Issandat, kes juhib meid. Aga mitte ainult ei juhi: ta käib meiega kaasas, kõnnib meiega. Kuulakem mõistuse ja avatud südamega tema Sõna, et toita oma usku, valgustada oma teadvust ja järgida Evangeeliumi õpetusi.

Sellel pühapäeval palvetame Kiriku Karjaste eest, kõikide Piiskopite eest, kaasa arvatud Rooma Piiskopi eest, kõikide preestrite eest, kõikide eest! Eriti palvetame Rooma Piiskopkonna uute preestrite eest, keda ma ordineerisin just Püha Peetruse basiilikas. Tervitus nendele 13 preestrile! Issand aidaku meil olla alati Õpetajale ustavad karjased ning meile usaldatud Jumala rahva targad ja valgustatud juhid. Ka teilt palun, et aitaksite meid: aidake olla head karjased. Ma lugesin ükskord väga ilusat asja sellest, kuidas Jumala rahvas aitab piiskoppidel ja preestritel olla head karjased. See on Arlesi Püha Cesario kirjutis, üks Kiriku esimeste sajandite isa. Ta selgitas, kuidas Jumala rahvas peab aitama karjast ja tõi sellist näidet: kui vasikas tahab süüa ta läheb lehma juurde, ema juurde, piima võtma. Lehm aga, ei anna seda kohe: tundub, et ta hoiab seda endale. Ja mida teeb vasikas? Koputab ninaga lehma udarale, et piim tuleks. See on ilus näide! “Nii teie – ütleb see pühak – peate olema karjastega: koputama alati nende uksele, nende südamele, et nad annaksid teile doktriinipiima, armupiima ja juhipiima”. Ja ma palun, et te häiriksite karjaseid, segaksite karjaseid, kõiki meid karjaseid, et me saaksime anda teile armu-, doktriini- ja juhipiima. Häirima! Mõelge selle vasika kujutluspildile, kuidas ta häirib ema, et ema annaks talle toitu.

Jeesust imiteerides, iga Karjane “mõnikord läheb ette, et näidata teed ja toetada rahva lootust – karjane peab olema ees mõnikord – teinekord on ta lihtsalt kõikide keskel oma lihtsa ja halastava lähedalolekuga, ja mõnikord peab ta kõndima rahva taga, et aidata neid, kes on maha jäänud” (Ap. üleskutse Evangelii gaudium, 31). Et kõik Karjased oleksid sellised! Aga teie segage karjaseid, et nad annaks oma juhti, doktriini ja armu.

Sellel pühapäeval leiab aset Ülemaailmne kutsumuste palvepäev. Selle aasta Sõnumis olen meelde tuletanud, et “iga kutsumus nõuab igal juhul väljarännet iseendast, et keskendada oma eksistents Kristusele ja tema Evangeeliumile” (nr 2). Seepärast kutse järgima Jeesust on samal ajal põnev ja nõudlik. Et see täituks, on alati vaja siseneda sügavasse sõprusesse Issandaga, et elada Temast ja Tema jaoks.

Palvetame, et ka sel ajal paljud noored kuuleksid Issanda häält, millel on alati oht olla lämmatatud paljudest teistest häältest. Palvetame noorte eest: võib olla siin Väljakul keegi, kes kuuleb seda Issanda häält, mis kutsub teda preesterkonnale; palvetame tema eest, kui ta siin on, ja kõikide noorte eest, kes on kutsutud.


Peale Regina Coeli‘t:

Kallid vennad ja õed,

tervitan teid kõiki, perekondasid, kogudusi, ühinguid ja üksikuid usklikke Itaaliast ja paljudest Riikidest, eelkõige Campo Grande ja Douradose (Brasiilia), New Yorgi, Las Palmase (Kanaari saared) piiskopkondadest ja Portugali Miranda Do Corvo õpilased ning Alta Cordoba, Argentiina “Maarja Südame” kooli noored.

Tervitan Neokatehhumeenilisi Kogudusi, kes neil Paasapüha aja pühapäevadel toovad ülestõusnud Jeesuse kuulutust 100 Rooma väljakus ja mitmetes maailma linnades. Issand andku teile Evangeeliumi rõõmu! Ja minge edasi, teie, kes olete tublid!

Eriline õnnistus lastele ja noortele, kes on saanud või kohe saavad Esimest Armulauda ja Kinnitamise Sakramenti. Ja ka minu poolt täna hommikul ordineeritud uute Rooma piiskopkonna preestrite sugulaste ja sõprade eest.

Tervitan Riigimetsa Ühingut, kes organiseerib riiklikku Looduskaitsealade püha; ja “Noore Mäe” liikmeid, jõudnud Rooma Francigena tee kaudu; Itaalia Onkoloogia Toetusravide Võrku, julgustades nende pühendumust haigetega ja sugulastega; Viggiù-Clivio Kodanikukaitset; San Marino ja Abruzzo mootorrattureid. Ja täna ma kutsun teid pühendama ilusat mälestust ja palvet kõikidele emadele. Tervitame kõiki emasid! Usaldades nad Jeesuse emale, palvetame Neitsit oma emade eest ja kõikide emade eest: “Ole tervitatud, Maarja…”.

Südamlik tervitus emadele: südamlik tervitus!

Ilusat pühapäeva kõikidele! Head lõunat ja nägemiseni!