“Regina Coeli” van Paus Franciscus voor de missie op de pleinen, 11 mei 2014

“Regina Coeli” van Paus Franciscus voor de missie op de pleinen, 11 mei 2014

Franciscus

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

De evangelist Johannes presenteert ons op deze 4e zondag van Pasen het beeld van Jezus, de goede herder. Als we naar deze pagina van het evangelie kijken, kunnen we het soort relatie begrijpen dat Jezus had met zijn discipelen: een relatie gebaseerd op tederheid, liefde, wederzijdse kennis en de belofte van een onmetelijk geschenk: ‘Ik ben gekomen’, zegt Jezus – dat ze leven mogen hebben en het in overvloed hebben ”(Jh 10:10). Zo’n relatie is het model van relaties tussen christenen en van menselijke relaties.

Ook vandaag, net als in de tijd van Jezus, stellen velen zichzelf voor als “herders” van ons bestaan; maar alleen de Verrezen is de ware Herder die ons leven in overvloed geeft. Ik nodig iedereen uit om vertrouwen te hebben in de Heer die ons leidt. Maar niet alleen begeleidt hij ons: vergezelt ons, wandelt met ons mee. Laten we naar zijn woord luisteren met open geest en hart, om ons geloof te voeden, ons te verlichten bewust zijn van en het volgen van de leringen van het evangelie.

Op deze zondag bidden we voor de herders van de Kerk, door alle bisschoppen, inclusief de bisschop van Rome, door alle priesters, voor allen. Laten we vooral bidden voor het nieuwe priesters van het bisdom Rome, die ik zojuist heb gewijd in de basiliek van Sint Peter. Groeten aan deze dertien priesters. Moge de heer help ons, pastoors, om altijd trouw te zijn aan de Meester en gidsen wijze en verlichte mensen van God aan ons toevertrouwd. Ook om te u, alstublieft, ik vraag u om ons te helpen: help ons om goed te zijn herders. Ik heb ooit iets moois gelezen over hoe Gods volk helpt bisschoppen en priesters om goede herders te zijn. Het is een schrijven van Sint-keizersnede van Arles, vader van de eerste eeuwen van de kerk. Het legde uit hoe het volk van God de herder zou moeten helpen, en stelde dit voorbeeld: als het kalf honger heeft, gaat het naar de koe, naar zijn moeder, om melk te drinken. Maar de koe geeft het hem niet meteen: het lijkt erop dat de voor haar bewaren. En wat doet het kalf? Neus naar de speen van de koe, zodat de melk eruit komt. Wat een mooi beeld! “Zo Jij, zegt deze heilige, moet bij de herders zijn: roep altijd zijn deur, naar zijn hart, zodat ze u de melk van de leer geven, melk van genade, de melk van begeleiding ». En ik vraag u dat alstublieft vallen de herders lastig, vallen de herders lastig, iedereen wij herders, zodat we u de melk van genade kunnen geven, van leerstelling en leiding. Belangrijk! Denk aan dat mooie beeld van kalf, hoe hij zijn moeder lastigvalt om hem te voeden.

In navolging van Jezus zal elke herder «soms voorop staan ​​om de weg te wijzen en voor de hoop van de mensen te zorgen – de herder moet soms voorwaarts gaan – soms zal hij gewoon te midden van iedereen zijn met zijn eenvoudige en barmhartige nabijheid, en soms hij moet achter de mensen lopen om de achterblijvers te helpen ”(Apostolische Exhortation Evangelii Gaudium, 13). Mogen alle voorgangers zo zijn! Maar u maakt de herders lastig, zodat zij u de leiding van leer en genade geven.

Aanstaande zondag wordt de Werelddag van Gebed voor Roepingen gevierd. In de Boodschap van dit jaar heb ik eraan herinnerd dat “elke roeping (…) altijd een uittocht van jezelf vereist om je bestaan ​​te concentreren op Christus en zijn evangelie” (nr. 2). Daarom is de oproep om Jezus te volgen zowel opwindend als boeiend. Om het te realiseren, is het altijd nodig om een ​​diepe vriendschap met de Heer op te bouwen om van Hem en voor Hem te kunnen leven.

Laten we dat ook in deze tijd bidden veel jonge mensen horen de stem van de Heer, die altijd het risico loopt verstikt worden door vele andere stemmen. Laten we bidden voor de jongeren: misschien hier, op het plein, is er iemand die de stem van de Heer hoort die hem roept aan het priesterschap; Laten we voor hem bidden, als hij hier is, en voor alle jonge mensen die Ze worden genoemd.


Na de Regina Coeli

Beste broeders en zusters,

Ik groet u allen, families, parochiegroepen, verenigingen en gelovigen uit Italië en vele landen (…).

Groeten aan de gemeenschappen Neocatechumenal, die op deze zondagen tijdens Pasen de aankondiging van de verrezen Jezus op 100 pleinen van Rome en in talrijke steden van de wereld. Moge de Heer u de vreugde van het evangelie geven! En ga je gang, jij die onverschrokken bent!

Een bijzondere zegen voor de kinderen en de jongens die hun eerste communie hebben ontvangen of op het punt staan ​​te ontvangen en de bevestiging. En ook voor de familie en vrienden van het nieuwe priesters van het bisdom Rome, die ik vanmorgen heb gewijd.

En vandaag nodig ik je uit om een ​​moie herrinering en een gebed op te dragen aan alle moeders Laten we hallo zeggen tegen de moeders! Laten we ze aan de moeder van Jezus toevertrouwen, laten we de Maagd voor ons moeders aanroepen en voor alle moeders: “Wees gegroet Maria …>.

Een grote groet voor de moeders, een geweldige groet!

Fijne zondag voor iedereen! Goede lunch en tot ziens!