Minęło pięć lat od śmierci Carmen Hernández, współinicjatorki – wraz z Kiko Argüello – Drogi Neokatechumenalnej.

Podczas Eucharystii pod przewodnictwem arcybiskupa Madrytu, kardynała Carlosa Osoro, została złożona formalna prośba o otwarcie procesu beatyfikacyjnego tej wyjątkowej kobiety, która naznaczyła najnowszą historię Kościoła.

W uroczystości wzięły udział setki członków Drogi Neokatechumenalnej, głównie ze wspólnot madryckich, a także liczni prezbiterzy.

Na zakończenie uroczystości Carlos Metola, postulator sprawy, przekazał kardynałowi Osoro formalną prośbę („Supplex Libellus”), po zebraniu ponad 16.000 stron, które tworzą 70 tomów z osobistymi zapiskami Carmen Hernández i katechezami oraz innymi danymi, które zostały pozyskane po jej śmierci.

W swojej homilii kardynał Osoro podkreślił, że Carmen Hernández „potrafiła głosić Jezusa Chrystusa, otwierając horyzonty radości i nadziei, ukazując, dając i przekazując miłosierną miłość Boga, ukazując nowe życie, które pojawia się z Chrystusem”.

„Doświadczamy dzisiaj, w tej celebracji, którą ofiarujemy za wieczny odpoczynek Carmen, że musimy wyjść do wszystkich ludzi z naszym ubóstwem, ale pełni bogactwa Zmartwychwstałego. To jest doświadczenie, które Carmen miała w swoim życiu”.

Została również odczytana nota od inicjatora Drogi Neokatechumenalnej, Kiko Argüello, która mówi: „Wierzymy, że Carmen jest z Panem, jest już na świętowaniu. To wyjątkowa kobieta, naprawdę, z ogromną hojnością. To kobieta bardzo ważna dla Kościoła! Ona zawsze żyła zakochana w Chrystusie. Jeśli czytacie jej dzienniki, to wszystko, co mówiła, to: „Jezu, kocham Cię, kocham Cię!”. Na każdej stronie: „Kocham Cię, kocham Cię!”. Miłość do Chrystusa jest jedyną prawdą: „Kochaj Chrystusa, a tysiące pójdą za tobą” – mówią Ojcowie Pustyni. Myślałem, że idą za mną, ale odkryłem, że tysiące braci są na Drodze dzięki Carmen i dzięki miłości, jaką Carmen miała do Chrystusa”.

Na końcu tekstu inicjator i odpowiedzialny za Drogę prosi Carlosa Metolę, jako postulatora etapu diecezjalnego, aby „podjął wszelkie niezbędne kroki w celu zwrócenia się do arcybiskupa Madrytu, kardynała Carlosa Osoro, z prośbą o rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego”.

Ukazuje się pierwsza oficjalna biografia Carmen Hernández.

Piąta rocznica śmierci Carmen Hernández zbiega się z publikacją jej pierwszej oficjalnej biografii, autorstwa profesora i doktora filozofii Aquilino Cayuela, wydanej przez Bibliotekę Autorów Chrześcijańskich (BAC).

Po śmierci Carmen Hernández Barrera, 19 lipca 2016 r., w obliczu ponad 1500 łask i dobrodziejstw uzyskanych za jej wstawiennictwem i ponad 40 000 odwiedzin jej grobu, uznano za stosowne uzyskać udokumentowane informacje na temat jej życia i wkładu w powstawanie i rozpowszechnianie na świecie Drogi Neokatechumenalnej.

Prezentacja biografii Carmen została powierzona kardynałowi Rouco Varela, który znał ją osobiście i był świadkiem jej działalności ewangelizacyjnej. „Carmen i historia jej życia z pewnością zasługiwały na biografię, dzięki której można stwierdzić na piśmie, w oparciu o naukową wiedzę z zakresu historii Kościoła, co oznaczała dla Kościoła Soboru Watykańskiego II ludzka, duchowa i apostolska droga życia kobiety, która oddała się Chrystusowi i Jego Kościołowi. Naśladowała i przyjmowała miłość swojej Matki – Matki Chrystusa i Kościoła – aż do oddania za Niego życia, poświęcając się Jego miłości dla ewangelizacji ludzi naszych czasów – czasów postmodernistycznych, tak bardzo łaknących i spragnionych łaski Bożej. Tę zasłużoną biografię znajdujemy w tej książce”.

Książka zawiera przegląd różnych etapów życia Carmen Hernández, jak również jej wykształcenia naukowego, teologicznego, biblijnego, eklezjologicznego i liturgicznego. Tekst z szacunkiem i dyskrecją zagłębia się w intymność tej kobiety, aby zaproponować kompletną i chronologiczną rekonstrukcję biograficzną przebiegu jej życia.

W prologu do książki, którego autorem jest Kiko, czytamy: „W tych notach biograficznych znajdziecie niezwykłą kobietę, bardzo ważną dla Kościoła, zakochaną w Chrystusie, Piśmie Świętym i Eucharystii. Była świadoma, że misja, którą Bóg jej powierzył, polega na wspieraniu, bronieniu i korygowaniu mnie dla dobra Drogi Neokatechumenalnej. Dziękuję Bogu za Carmen, która zawsze mówiła mi prawdę, nieustannie. Była kobietą głęboką, autentyczną i wolną w relacjach z każdym człowiekiem. Kochała Chrystusa i Kościół, a w sposób szczególny papieża”.

Jest to zatem dzieło o wielkiej wartości eklezjalnej, mające szansę stać się pierwszą dobrze udokumentowaną biografią jednej z najbardziej wpływowych Hiszpanek w Kościele katolickim od czasów Soboru Watykańskiego II.

Share: