Benedictus XVI, Kiko Argüello, Carmen Hernández och f. Mario Pezzis audiens.

Madrid, den 29:e december 2022

Kära bröder och systrar:

Påven Franciskus har vid onsdagens generalaudiens bett den universella kyrkan att höja böner för påven emeritus Benedictus XVI, vars hälsa har försämrats under de senaste dagarna.

Bröderna och systrarna på den Neokatekumenala Vandringen ansluter sig till denna bön. Hur mycket har vi inte påven Benedictus att tacka för hans kärlek till Vandringen, som har visat sig vid så många tillfällen! Låt oss be med påve Franciskus och med hela kyrkan i denna tid att Herren ska stödja sin trogna tjänare i denna övergångssituation.

Vi ber er, kära bröder och systrar, att i de kommande dagarnas liturgier höja en bön för vår älskade påve Benedictus.

Be också för oss.

Kiko, f. Mario och Ascensión

Share: