Benedicto XVI, Kiko Argüello, Carmen Hernández y P. Mario Pezzi audiencia

Madride, 2022. gada 29. decembris

Dārgie brāļi,

Pāvests Francisks pagājušajā trešdienā vispārējā audiencē lūdza Vispārējai Baznīcai aizlūgt par emeritēto pāvestu Benediktu XVI, kura veselība pēdējās dienās ir pasliktinājusies.

Neokatehumenālā Ceļa brāļi pievienosimies šim lūgumam. Cik mums ir jāpateicas pāvestam Benediktam par viņa mīlestību pret Ceļu, kas daudzkārt izrādīta! Lūgsimies šajos brīžos kopā ar pāvestu Francisku un visu Baznīcu, lai Kungs atbalsta savu uzticīgo kalpu šajā pārejas situācijā.

Mēs jūs lūdzam, dārgie brāļi, nākamajās liturģijās lūgties par mūsu mīļo pāvestu Benediktu.

Lūdzieties par mums!

Kiko, t. Mario un Ascensión

Share: