Lootuse laul

Uudised: Kodanikukaitse ja Lissaboni politsei ametlikud andmed kinnitavad, et kutsekohtumisel osales üle 100 000 inimest. NEOKATEHHUMEENILISE TEE NOORED TÄIDAVAD EUROOPA LINNAD LAULUDEGA 37. Ülemaailmsel Noortepäeval (Lissabon, 1.–6. august 2023) oli viimane erakordne rõõmu hetk üle seitsmekümne viie tuhande Neokatehhumeenilise Tee noore, tulnud kogu maailmast, kohtumisel Neokatehhumeenilise Tee Rahvusvahelise Meeskonnaga, Algataja Kiko Argüello, Isa Mario Pezzi ja Ascensión Romero. Alates Ülemaailmsete Noortepäevade algusest (Rooma 1986) tajusid Kiko ja Carmen, et koos