Pressiteade

Esmaspäeval 25.oktoobril Madriidi Francisco de Victoria Ülikoolis, Katolik ülikool, kus õpivad üle 8000 õpilast, investeerib Kiko Argüellole, kes on Neokatehhumeenilise Tee algataja koos Carmen Hernándeziga, ja Rabi David Roseni,Ameerika Juudi Jewish Komitee Rahvusvahelise Usuasjade Direktor, Audoktorikraadiga tema suure panuse eest juudi-Katoliiklik dialoogiks, edendades juutide ja kristlaste ajaloolist lähenemist, nagu pole sajandeid toimunud.

See tegu on tunnustus mitte ainult Kikole, vaid ka Carmen Hernándezile nagu kristliku initsiatsiooni tee algatajatena, mis on viimase poole sajandi jooksul viinud tuhandeid katoliiklasi üle maailma taasavastama kristliku usu juudi juured. Sellest taasavastusest on sündinud suur armastus meie vanemate vendade ja usuvanemate, Iisraeli rahva vastu, millele sajad õigeusu rabid on vastanud ajaloolise avaldusega kristlusest kui Jumala lepingust paganatega. Selle teo tegeliku tähenduse mõistmiseks on vaja teha natuke ajalugu.

1964 a. moodustati Kiko ja Carmeni ümber Madridi äärelinnas Palomeras Altase slummides kogudust, mis tõi kokku kõige vaesemad inimesed. Kiko, kes tuli läbi süütute kannatuste eksistentsialismi kogemusest, nägi Jesaia kirjeldatud Issanda Sulase ilmumist: “Kes seda näeb, see varjab palge” ja tänu Carmenile, kes oli taasavastanud oma elus paasamüsteeriumi, ilmus ülestõusmine tohutu jõuga: Jeesuses Kristuses täitus kõik juudi liturgia ootused, võit surma üle. Carmen on alati kinnitanud, et Vatikani II kirikukogu liturgilise ja teoloogilise uuendamise keskmes on paasapüha müsteeriumi taasavastamine ning tagasipöördumine esimeste allikate ja seega Iisraeli müsteeriumi juurde. Sel põhjusel on vaja lugeda Pühakirja, Vana ja Uut Testamenti paasamüsteeriumi valguses ning Iisraeli ajaloolise, geograafilise, liturgilise ja moraalse konteksti.

Judaismi vaimse pärandi taasavastamine igas Jeesuse teos ning Iisraeli püsiv päästlik ja eshatoloogiline roll koos varem meelde jäänud kogemusega, hakkasid moodustama katehhumeenilist Teed, mis valmistaks Mäejutluse jumaliku elu tasuta andi vastu võtma. Peapiiskop Casimiro Morcillo, toonane Madridi peapiiskop, kutsus Kiko ja Carmeni viima seda Tee kõikidesse kirikudesse.

Nendest varjatud algusaegadest, levis see Tee vähehaaval üle kogu maailma, aidates taasavastada kristlust,elades kristlikus koguduses mitte moraalina, vaid kingitusena, mis realiseerub Jumala Sõnas ja Sakramentides, mis annanvad edasi jumaliku elu, liha südame ja kõigi Iisraeli lubaduste täitmist.

2010. aastal komponeeris Kiko sümfoonia teemal “Süütute kannatused”, mida 2011. aastal esitleti Rahvusvahelises Keskuses Domus Galilaeae, Mäejutluse mäel (Galilea, Iisrael) ameeriklaste piiskoppide ja arvukalt rabide grupi ees. Reaktsioon oli tohutult soodne ja Kiko mõistis, kui oluline on “teatada muusika kaudu ka New Yorgis seda armastuse suhet, mille Jumal on meile andnud juudi rahvaga.”

See sümfooniline palve ja austusavaldus juudi rahva kannatuste eest Shoah’is ja kõigi süütute kannatuste eest esitati New Yorgis Lincolni Keskuses umbes kolme tuhande juutide, mitme kardinaalide ja kümnete rabide ees.

Neokatehhumeenilise Tee Domus Galilea  raamatukogu avamine Carmen Hernández ja rabi David Rosen.

Sel korral tunnistas Rabi Yitz Greenberg kristlust mitte ebajumalateenistusena, vaid Jumala ettehooldava sekkumisena, et tuua paganad Toora tundmisele: „on möödunud rohkem kui 3150 aastat selllest hetkest, mil Püha, Õnnistatud tegi lepingu Iisraeli rahvaga, maailma lunastuse lepingu. Peaaegu 2000 aastat on möödunud ajast, kui Armastuse Jumal avas selle lunastuslepingu teistele rahvastele kristluse kaudu. Jumal on 2000 aastat ootanud ja soovinud, et lunastuslepingute rahvad teeksid koostööd.

See revolutsiooniline deklaratsioon valmistas järgmisel aastal ette kohtumise Auschwitzis, kus paljude rabiinide, kümnete piiskoppide ja tuhandete inimeste ees esitati sümfoonia. Kiko alustas kohtumist selliste sõnadega: «Olen sisenenud ühte neist Auschwitzi kasarmutesse ja laskusin põlvili; olen avanud Pühakirja ja juhuslikult välja tulnud lõik oli järgmine: „Rabi küsib meie Issandalt Jeesuselt:„ Õpetaja, mis on Seaduse esimene käsk? ”, Ja Kristus vastab:„ Shema, Iisrael, Adonai Elohenu , Adonai Ehad. Issand on ainulaadne: sa armastad Jumalat kõigest oma südamest, kogu oma mõistusest, kogu oma jõust ja oma ligimest nagu iseennast…”. Ja rabi: “Sa ütled hästi, õpetaja, et Jumalat armastada kogu oma südamega … on kõigist käskudest esimene ja suurim.” Kui rabi talle seda ütleb, vastab Jeesus: “Te pole kaugel Jumala Riigist.” Niisiis, teie rabid, kes te olete siin Auschwitzis ja armastate Shemat: te pole Jumala kuningriigist kaugel ”»

2015. aastal arvukate rabide, sealhulgas New Yorgi Rosenbaumi, Iisraeli Ülem Rabbinaadi Roseni ja Greenbergi palvel korraldati kohtumine rabide, piiskoppide ja rändkatehhistide vahel Domus Galilaeaes. Rosen , pöördudes kohalike Neokatehhumeenilise Tee vendade ja õdede poole, ütles ta, et selles muusikas oli ta sisendanud „et teie tunnete, mis paneb meid kannatama”.

2007 Neokatehhumeenilise Tee piiskopide convivents

Rabi Broadman, liigutatud, nägi rabide ja kristlaste vahelisel ühtsuse ja armastuse kohtumisel, et nad laulsid koos Shema, mis on märk Messia tulemisest:„Piibel ütleb meile, et kui Messias on saabumas, maailm on täis Kõigeväelisest teadmisest. Ja ma ütlen teile: aitäh, aitäh! Juudid ja kristlased, kes üheskoos teenime Kõigevägevamat, Kõigevägevamat ise, meil on rohkem ühiseid asju kui erinevusi. Peame katustelt kuulutama, et Messias on tulemas. Kui ma ütlen, et kohtan kristlastega, ütlevad paljud mulle: “Aga kas sa oled hulluks läinud?” Ja ometi peaksid kõik teadma, et see toimub, et saaksime olla valmis Messia tulekuks. ”

Ka Kiko ütles sel korral: Siin on küsimus, ehk midagi uut on algamas. Kas Messia lähedus? Me arvame, et sünagoog toetab kirikut. See on tõeline oliivipuu, me oleme temast poogitud. Juudid on väljavalitud rahvas, neil on leping, tõotused, Toora … Püha Paulus ütleb, et Jumal, olles andnud kõik oma rahvale, kui samal ajal “goyim” (paganatel) polnud ei midagi muud kui patud, vihkamised ja sõjad, nüüd tahab ta selle Toora “goyim” kätte viia. Vatikaani Kirikukogu II on tähistanud teistsugust joont juudi rahva ja katoliku kiriku vahel, kuid Kirikukogu on vaja edasi viia, sest paljud pole sellest aru saanud, vähe on neid, kes teavad Nostra Aetate. Selles lahingus, selles ajaloolises olukorras, milles me oleme, arvan, et peame üksteist, Kristlased ja Juudid, aitama, tugevdama sügavalt oma sidemeid, et täita Jumala tahtmist, et päästa ja lunastada seda ühiskonda.

2017. aastal rabid palusid uuesti kohtuda Domus Galilea keskusel ja sadu neist kirjutasid ametliku deklaratsiooni alla: pärast kahe aastatuhandet vastastiku vaenulikkust ja võõrandumist, meie, õigeusklikud rabid, kes juhime kogudused asutused ja seminarid Iisraelis, USA-s ja Euroopas, me tunnistame ajaloolist võimalust, mis meie ees on…me tunnistame seda, et Kristlus ei ole tagasilöök ega viga, vaid midagi, mis on Jumalale kallis ja and rahvastele … , Me pole enam vaenlased, vaid partnerid inimkonna ellujäämiseks ja heaoluks… Juudid ja kristlased on Issanda poolt määratud olema armastuse partnerid.

See on nende kahe liidu kahe rahva esindajate vahelise vastastikuse taasavastamise ajalugu, mida täna tunnustatakse selle Audoktori Kraadiga.

Neokatehhumeenilise Tee Kiko Argüello Sümfoonia Süütute Kannatused plakat.
Share: