Kiko Argüello

Kallis Isa:

Täname teid teie kohaloleku eest, täname, et nõustusite need pered misjonile läkitama.

Neokatehhumeeniline tee audients koos Paavsti Franciscuse, Kiko Argüello, Isa Mario ja María Ascensióniga

Tervitame Kardinali Kevin Farrelli, kohalviibivaid Peapiiskoppe ja Piiskoppe ning ka “Ilmikute, Pere ja Elu” Dikasteeria liikmeid, kes on nõustunud seda sündmust meiega jagama.

Püha isa, enne kui alustame, tahame teid teavitada uudisest, mis teame teeks teid õnnelikuks: Madridi Peapiiskopkond on meid teatanud, et peagi avatakse ametlikult Carmen Hernándezi õndsaks kuulutamise ja pühakuks kuulutamise protsess. Aplaus Carmenile!

Tahan esitleda eelkõige Ukrainas missioonil olevaid perekondi, kes sõja alguses suurte kannatustega pidid riigist lahkuma, kuid kes tahavad Jumala armu ime läbi tagasi minna. Nad ütlevad: “Kuidas me ei saa tagasi minna, kui oleme sinna jätnud nii palju vendi ja õdesid, nii palju inimesi, kes meid vajavad?” Pered, kes on Ukrainas, tõustke püsti.

Nüüd tutvustame misjonäride perekondasid:

Tõuske püsti perekonnad missioonil riikides, mida ma nüüd nimetan: Venemaa, Läti, Leedu, Eesti, Rumeenia, Bulgaaria, Ungari, Austria, Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi, Norra, Island, Suurbritannia, Iirimaa, Itaalia, Küpros, Kreeka, Hispaania, Portugal, Türgi, Albaania, Serbia, Montenegro, Horvaatia ja Moldova. Aplaus kõigile neile, kes Euroopasse lähevad.

Nüüd tutvustame peresid, kes lähevad Aasiasse: Kasahstani, Mongooliasse, Jaapani, Lõuna-Koreasse, Taiwani, Kambodžasse, Laosesse. Aplaus.

Ameerika jaoks: Kanada, Ameerika Ühendriigid, Mehhiko, Puerto Rico, Jamaica, Tšiili, Ecuador (Amazon) ja Argentina. Aplaus.

Aafrika jaoks: Egiptus, Tuneesia, Etioopia, Sudaan, Kenya, Kamerun, Uganda, Gabon, Ekvatoriaal-Guinea, Roheneemesaared, Elevandiluurannik ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Aplaus.

Austraalia ja Okeaania jaoks. Aplaus.

Esitleme Neokatehhumeenilise Tee Vastutajad Rändkatehhistid 134 riigis. Aplaus!

Teisi kohalolevaid preestreid.

Redemptoris Mater seminaride seminariste.

Ja lõpuks mitmed Rooma neokatehhumeeniliste kogudustele vendi.

Püha Isa, see on ilus vaatepilt, mida me täna siin kogeme. Selles põlvkonnas kutsub Jumal Naatsareti Püha Perekonna sarnaseid perekondi tooma Jumala armastuse rõõmu inimestele, kes Teda veel ei tunne.

Siin on 430 perekonda, kes ootavad teie kinnitust ja saatmist, et nad saaksid Püha Vaimuga täidetuna lahkuda, et olla Ülestõusnud Kristuse armastuse ja võimsuse tunnistajad. Aitäh, Püha Isa, et oled siin meiega.

Need perekonnad vajavad Peetruse kinnitust. Seistes silmitsi paljude raskustega, millega nad tulevikus kokku puutuvad, ja tulevaste katsumustega, on Paavsti kohalolek neile lohutuseks, suureks abiks ja kaitseks.

Neokatehhumeeniline Tee on Vatikani II Kirikukogu vili, nagu Püha Paulus VI algusest peale tunnistas. See kristliku initsiatsiooni teekond juhatab inimesed meie ristimise rikkuste taasavastamise kaudu täiskasvanud usu juurde.

Sekulariseerumise, ateismi ja moraalsete, kultuuriliste ja filosoofiliste väärtuste kriisiga silmitsi seistes on kahtlemata midagi imelist, et Issand on kutsunud terveid perekondi koos lastega, et nad emigreeruksid ja siirdaksid end kõige sekulariseerunud ja vaesemadtesse piirkondadesse Jeesuse Kristuse kuulutust viima.

Kristus on ülestõusnud! See on põhjus, miks need vennad jätavad oma kodu, sugulasi, sõpru, oma maad ja lähevad evangeliseerima, sest Kristus on lubanud neil osaleda oma võidust patu ja surma üle ning nad saavad pakkuda oma elu teistele.

Meenutame tänuga sõnu, millega Te pöördusite meile eelmisel korral, kui kohtusime 4. mail 2018 Tor Vergatas Neokatehhumeenilise Tee 50. aastapäeva puhul: „Te olete Püha Vaimu and Kirikule”. Sel põhjusel tahame enne Evangeeliumi kuulamist kutsuda Püha Vaimu, et ta aitaks peresid, kes praegu lahkuvad, ja peresid, kes on juba misjonil. Palume nende eest Püha Vaimu, koos oma andidega, et nad oleksid kannatustes kannatlikud ja leiaksid tõelise hingamise Kristuse Ristis. Me kõik vajame Püha Vaimu, sest ilma Temata pole meis midagi puhast ega püha. Laulgem hümni Pühale Vaimule.


Paavst Franciscus

Täna hommikul, 27. juunil 2022, võttis Püha Isa Franciscus Audientsil vastu Neokatehhumeenilise Tee misjonile saadetud perekondi Paulus VI saalis ja pöördus nende poole järgneva kõnega:

Püha Isa kõne

Oleme kuulnud Jeesuse missiooni: “Minge, tunnistage, kuulutage evangeeliumi.” Sellest päevast alates jätkasid apostlid, jüngrid ja kõik inimesed sama jõuga, mille Jeesus oli neile andnud: see on vägi, mis tuleb Vaimust. “Minge ja kuulutage… Ristige.”

Kuid me teame, et kui oleme ristinud, on sellest Ristimisest sündinud vaba kogudus, see on uus Kirik; peame laskma sellel kasvada, aitama tal kasvada omal viisil, oma kultuuriga… See on evangelisatsiooni ajalugu. Usu poolest on kõik võrdsed: ma usun Jumalasse Isasse, Pojasse ja Püha Vaimusse, Pojasse, kes sai lihaks, suri ja tõusis üles meie eest, Vaimusse, kes meid aitab ja kasvatab: sama usk. Kuid kõigil on oma või koha, kus usku on kuulutatud, kultuuri erisused.

See töö, see Evangeeliumi mitmekultuuriline rikkus, mis sünnib Jeesuse Kristuse kuulutamisest ja muutub kultuuriks, on teatud mõttes Kiriku ajalugu: nii palju kultuure, kuid sama Evangeelium. Nii palju rahvaid, aga sama Jeesus Kristus. Nii palju häid tahteid, sama Vaim. Ja sellele olemegi kutsutud: edasi liikuma Vaimu jõul, kandes Evangeeliumi oma südames ja kätes. Jeesuse Kristuse Evangeelium, mitte minu oma: see on Jeesuse Kristuse oma, kes kohaneb erinevate kultuuridega, kuid on sama. Usk kasvab, usk kohaneb, kuid usk on alati samasugune.

See nii-öelda misjonärivaim, lasta ennast saata, on inspiratsiooniks teile kõigile. Tänan teid selle eest ja palun teilt kuulekust Vaimu suhtes, kes teid saadab, kuulekust Jeesusele Kristusele tema Kirikus. Kõik Kirikus, mitte midagi väljaspool Kirikut. See on vaimsus, mis peab meid alati saatma: kuulutage Jeesust Kristust Vaimu väega Kirikus ja Kirikuga. Ja erinevate Kirikute pea – ütleme nii – on piiskop: minge alati piiskopiga edasi, alati. Ta on Kiriku pea siin selles Riigis…

Minge edasi! Julgust! Tänan teid suuremeelsuse eest. Ärge unustage Jeesuse pilku, kes on igaüht teist saatnud kuulutama ja Kirikule kuuletuma. Tänan teid väga!

Neokatehhumeenilise Tee audients Paavst Franciscusega, misjoniperede läkitamine
Share: