Kiko Argüello

Dierbare Vader:

Dank u voor uw aanwezigheid, dank u voor uw aanvaarding om deze families op missie te sturen.

Camino Neocatecumenal audiencia con el Papa Francisco Kiko Argüello P. Mario y María Ascensión

Wij groeten kardinaal Kevin Farrell, de aanwezige aartsbisschoppen en bisschoppen, en ook de leden van het Dicasterie “Leken, Gezin en Leven”, die ermee hebben ingestemd deze gebeurtenis met ons te delen.

Heilige Vader, voordat we beginnen, willen we graag wat nieuws met u delen waarvan we weten dat het u blij zal maken: het aartsbisdom Madrid heeft ons laten weten dat de zaak voor de zaligverklaring en heiligverklaring van Carmen Hernández binnenkort officieel zal worden geopend. Laten we Carmen een applaus geven!

Allereerst wil ik de gezinnen voorstellen die op missie zijn in Oekraïne en die aan het begin van de oorlog, met veel leed, het land moesten verlaten, maar die graag terug willen keren, vanwege een wonder van Gods genade. Zij zeggen: “Hoe kunnen we niet terugkeren als we daar zoveel broeders en zusters hebben achtergelaten, zoveel mensen die ons nodig hebben? Sta op, families die in Oekraïne zijn.

We stellen nu de families in missie voor:

Sta alstublieft op, families in missie in de landen die ik nu zal noemen: Rusland, Letland, Litouwen, Estland, Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, IJsland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Cyprus, Griekenland, Spanje, Portugal, Turkije, Albanië, Servië, Montenegro, Kroatië en Moldavië. Een applaus voor allen die naar Europa gaan.

We stellen nu de families voor die naar Azië gaan: Kazachstan, Mongolië, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Cambodja, Laos. Een applaus.

Voor Noord- en Zuid-Amerika: Canada, Verenigde Staten, Mexico, Puerto Rico, Jamaica, Chili, Ecuador (Amazonegebied), en Argentinië. Een applaus.

Voor Afrika: Egypte, Tunesië, Ethiopië, Soedan, Kenia, Kameroen, Uganda, Gabon, Equatoriaal Guinea, Kaapverdië, Ivoorkust en Zuid-Afrika. Applaus voor hen.

Voor Australië en Oceanië. Een applaus.

We stellen de verantwoordelijke itineranten voor van de Neocatechumenale Weg in 134 landen. Applaus voor hen!

De overige hier aanwezige presbyters.

De seminaristen van de seminaries Redemptoris Mater. 

En, tenslotte, voor zoveel broeders en zusters van de Neocatechumenale gemeenschappen in Rome.

Heilige Vader, het is een prachtig schouwspel dat we hier vandaag zullen meemaken. In deze generatie roept God gezinnen, naar het beeld van de Heilige Familie van Nazareth, om de vreugde van Gods liefde te brengen aan hen die Hem nog niet kennen.

Er zijn 430 gezinnen die wachten om door u bevestigd en uitgezonden te worden, zodat zij vervuld van de heilige Geest kunnen vertrekken om getuigen te zijn van de liefde en de kracht van de verrezen Christus. Dank u, Heilige Vader, dat u hier bij ons bent.

Deze gezinnen moeten door Petrus bevestigd worden. Bij de vele moeilijkheden die zij zullen ondervinden en de beproevingen die op hun weg zullen komen, zal de aanwezigheid van de paus een troost, een grote hulp en een verdediging zijn.

De Neocatechumenale Weg is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie, zoals de H. Paulus VI vanaf het begin heeft erkend. Deze weg van christelijke initiatie leidt mensen naar een volwassen geloof, door de herontdekking van de rijkdommen van ons doopsel.

Tegenover het fenomeen van secularisatie, atheïsme en de crisis van morele, culturele en filosofische waarden, is het ongetwijfeld een wonderbaarlijke zaak dat de Heer hele families heeft grootgebracht, met hun kinderen, om te emigreren en zich te transplanteren naar de meest geseculariseerde en armste gebieden om de verkondiging van Jezus Christus te brengen.

Christus is opgestaan! Daarom verlaten deze broeders en zusters hun huis, hun familie, hun vrienden, hun eigen land en gaan zij evangeliseren, omdat Christus hun heeft toegestaan deel te hebben aan zijn overwinning op de zonde en de dood en zij hun leven aan anderen kunnen aanbieden.

Wij denken met dankbaarheid terug aan de woorden die u tot ons richtte toen wij elkaar voor het laatst ontmoetten, op 4 mei 2018, in Tor Vergata, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Weg: “Jullie zijn een geschenk van de Heilige Geest voor de Kerk.” Daarom willen we, voordat we naar het Evangelie luisteren, de Heilige Geest aanroepen om de gezinnen die nu vertrekken en de gezinnen die al op missie zijn, te helpen. Laten wij voor hen de heilige Geest vragen, met zijn gaven, opdat zij geduld mogen hebben in het lijden en ware rust mogen vinden in het kruis van Christus. Wij hebben allen de Heilige Geest nodig, want zonder Hem is er niets zuiver of heilig in ons. Laten we een lofzang zingen op de Heilige Geest.


Paus Franciscus

Vanmorgen, 27 juni 2022, heeft de Heilige Vader Franciscus in de Paulus VI-zaal de op missie gezonden families van de Neocatechumenale Weg in Audiëntie ontvangen en hen toegesproken in de volgende toespraak:

TOESPRAAK VAN DE HEILIGE VADER

Wij hebben de zending van Jezus gehoord: “Ga heen, getuig, verkondig het Evangelie”. Vanaf die dag zijn de apostelen, de leerlingen, het hele volk voortgegaan met dezelfde kracht die Jezus hun had gegeven: het is de kracht die uitgaat van de Geest. “Ga en predik… Doop”.

Maar wij weten dat, als wij eenmaal gedoopt zijn, de gemeenschap die uit dit doopsel geboren wordt vrij is, het is een nieuwe Kerk; wij moeten haar laten groeien, haar helpen te groeien met haar eigen wegen, met haar eigen cultuur… Dit is de geschiedenis van de evangelisatie. We zijn allen gelijk in geloof: Ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Zoon die mens is geworden, gestorven en verrezen voor ons, de Geest die ons helpt en doet groeien: hetzelfde geloof. Maar alles met de modaliteit van de eigen cultuur of de cultuur van de plaats waar het geloof werd verkondigd.

Dit werk, deze multiculturele rijkdom van het Evangelie, die geboren wordt uit de prediking van Jezus Christus en cultuur wordt, is in zekere zin de geschiedenis van de Kerk: zoveel culturen, maar hetzelfde Evangelie. Zoveel volkeren, dezelfde Jezus Christus. Zoveel goede wil, dezelfde Geest. En dat is waartoe wij geroepen zijn: voort te gaan met de kracht van de Geest, het Evangelie dragend in ons hart en in onze handen. Het Evangelie van Jezus Christus, niet het mijne: het is het Evangelie van Jezus Christus, dat zich aanpast aan verschillende culturen, maar het is hetzelfde. Het geloof groeit, het geloof wordt gecultiveerd, maar het geloof is altijd hetzelfde.

Deze missionaire geest, dat wil zeggen, je te laten zenden, is een inspiratie voor u allen. Ik dank u daarvoor en ik vraag u volgzaam te zijn aan de Geest die u zendt, volgzaam en gehoorzaam aan Jezus Christus in zijn Kerk. Alles in de Kerk, niets buiten de Kerk. Dat is de spiritualiteit die ons altijd moet vergezellen: Jezus Christus prediken met de kracht van de Geest in de Kerk en met de Kerk. En degene die het hoofd is – laten we zo zeggen – van de verschillende Kerken is de bisschop: ga altijd voort met de bisschop, altijd. Hij is het hoofd van de Kerk, in dit land, in deze staat….

Ga door. Ga door met het goede werk. Dank u voor uw vrijgevigheid. Vergeet de blik van Jezus niet, die ieder van jullie heeft gezonden om te prediken en de Kerk te gehoorzamen. Hartelijk dank!

Camino Neocatecumenal audiencia con el Papa Francisco envío familias en misión
Delen: