Op 27 juni 2022 heeft de Heilige Vader ter gelegenheid van de afsluiting van de tiende Wereld Familiedagen, 430 families van de Neocatechumenale Weg uitgezonden naar de missie. Zij vertrekken met hun kinderen naar de meest ontkerstende gebieden van de wereld om met hun getuigenis van leven de liefde van God tegenwoordig te maken. Paus Franciscus werd vreugdevol ontvangen in de Paulus VI-hal met een lied aan de Maagd Maria.

Samen met deze gezinnen was het internationale verantwoordelijke team van de Weg aanwezig, Kiko Argüello, pater Mario Pezzi en mevr. Ascensión Romero. Ook de teams van itineranten die  verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Weg in 134 landen en enkele duizenden broeders en zusters van de Neocatechumenale gemeenschappen uit Rome en de regio Lazio, met vele priesters en seminaristen, woonden de audiëntie bij. Ook de seminaristen van het Redemptoris Mater voor Macao, het seminarie dat gewild is door paus Franciscus voor de evangelisatie van Azië, waren aanwezig. Zij zullen over enkele dagen vertrekken naar China. 

Kiko heeft, voordat hij de families voorstelde, de Heilige Vader bedankt om het uitzenden van gezinnen naar de missie. Het is de negentiende keer dat een paus de families van de Weg uitzendt over de vijf continenten. Ook dankte Kiko kardinaal Kevin Farrell, prefect van de dicasterie voor leken, gezin en leven, die samen met zijn staf aanwezig wilde zijn. Tevens waren ook enkele bisschoppen aanwezig.

Kiko sloot zijn korte inleiding af door te herinneren dat de Neocatechumenale Weg een vrucht is van het Tweede Vaticaans Concilie, iets dat sinds het begin van de Weg is erkend door de heilige paus Paulus VI. Deze weg van christelijke inwijding brengt mensen naar een volwassen geloof, door de herontdekking van de rijkdommen van ons Doopsel. Kiko haalde met dankbaarheid de woorden aan van paus Franciscus, tijdens de ontmoeting in Tor Vergata op 4 mei 2018, ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de Weg: “Jullie zijn een gave van de Heilige Geest voor de Kerk”. “Het is wonderbaarlijk dat de Heer hele gezinnen heeft opgewekt die, met hun eigen kinderen, naar de meest ontkerstende en arme gebieden emigreren om de boodschap van Jezus Christus aan te kondigen met het getuigenis van hun leven”.

Vervolgens stelde hij de families in missie in de verschillende Europese landen voor, door te beginnen met degenen die werkzaam zijn in Oekraïne en Rusland, maar ook Letland, Litouwen, Estland, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en andere 14 landen. Ook stelde hij de families voor die werkzaam zijn in Azië: Kazachstan, Mongolië, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Cambodja, Laos. In Amerika: Canada, VS, Mexico, Puerto Rico, Jamaica, Chili, Ecuador (Amazone), Argentinië. In Africa: Egypte, Tunesië, Ethiopië, Soedan, Kenia, Kameroen, Uganda, Gabon, Equatoriaal-Guinea, Kaapverdië, Ivoorkust en Zuid-Afrika. De voorstelling werd afgesloten met de families die werkzaam zijn in Australië en Oceanië.

Na de voorstellingen was er een gezongen evangelielezing over de uitzending van de apostelen door Jezus (Mt. 28, 16-20). De Heilige Vader heeft vervolgens een woord van begroeting en begeleiding aan allen gericht, een woord dat deze families zal bijstaan temidden van moeilijkheden en vreugde, die eigen zijn aan de missie.

“Wij hebben geluisterd naar de missie van Jezus”, zei de paus: “Gaat heen, geef uw getuigenis, predik het Evangelie. Sinds die dag gingen de apostelen, de leerlingen, alle mensen, voort met dezelfde kracht die ze van Jezus hadden ontvangen: het is de kracht die komt van de Geest. Gaat heen en predik…doop…”.

“Nadat het Doopsel is ontvangen, moet de gemeenschap groeien. Het heeft de noodzaak om geholpen te worden om te groeien, met de eigen modaliteiten, met de eigen cultuur. En dit werk, deze multiculturele rijkdom van het Evangelie, die voortkomt uit de prediking van Jezus en zich tot cultuur maakt, is de geschiedenis van de Kerk. Vele culturen, maar hetzelfde Evangelie. Vele volkeren, dezelfde Jezus Christus.”…. “Predik Jezus Christus met de kracht van de Geest in de Kerk en met de Kerk”… “Deze missionaire geest, het zich laten uitzenden, is een inspiratie voor jullie allen. Ik dank jullie hiervoor, en ik vraag jullie volgzaamheid tot de Geest die jullie uitzendt, volgzaamheid en gehoorzaamheid aan Jezus Christus en zijn Kerk”.

De Heilige Vader heeft zijn korte toespraak beëindigd door de aanwezige families te bedanken, met een specifieke uitnodiging: “Ga door! Moed! Dank jullie wel voor jullie vrijgevigheid. Vergeet niet de blik van Jezus, die ieder van jullie heeft gezonden om te prediken en te gehoorzamen aan de Kerk. Heel veel dank!”

De Heilige Vader heeft vervolgens de kruizen gezegend die de families met zich mee zullen nemen, als teken van de aanwezigheid van de Heer, die voor hen is gestorven en verrezen. Hij begroette sommigen van hen en hun kinderen.

De 430 families, maken vandaag de dag deel uit van de meer dan 2000 families van de Weg die in missie zijn, en bestaan uit twee groepen: 157 echtparen zijn nieuw, terwijl 273 gezinnen zijn die reeds waren gestuurd naar de missie in de laatste jaren. Zij konden echter in verband met de coronapandemie, niet door de paus worden uitgezonden.

Ter voorbereiding aan de zending van deze 430 families, vond er samen met het internationale team een conviventie (retraite) plaats in Porto San Giorgio, die een week lang duurde. Daarbij werd er naar de families geluisterd, die vervolgens per lot zijn toegewezen aan de verschillende aanvragen van de bisschoppen.

Deze ervaring van de evangelisatie van de Neocatechumenale Weg, begon in 1986. Sindsdien hebben de pausen Johannes Paulus II, Benedictus XVI en paus Franciscus deze uitzending naar de vijf continenten maar liefst 19 keer gedaan. De 2000 gezinnen zijn als volgt onderverdeeld:

  • 960 families evangeliseren in 200 missio ad gentes, samen met een priester en enkele ongehuwde zusters 
  • 800 families zijn in verschillende landen om de plaatselijke gemeenschappen te versterken, door hun weg van geloof te ondersteunen. 
  • Meer dan 300 families vormen, samen met een priester en een jongere, een evangelisatie-team die verantwoordelijk is voor een land of enkele gebieden. 
Delen: