Dzisiaj, 27 czerwca 2022 roku, na zakończenie Dziesiątego Międzynarodowego Spotkania Rodzin, Ojciec Święty Papież Franciszek, radośnie przyjęty w auli Pawła VI pieśnią do Dziewicy Maryi, posłał 430 rodzin z Drogi Neokatechumenalnej wraz z dziećmi na misję do najbardziej zdechrystianizowanych miejsc na świecie, aby poprzez świadectwo życia, uobecniali miłość Boga dla najbardziej oddalonych.

Wraz z rodzinami obecna była Międzynarodowa Ekipa odpowiedzialna za Drogę Neokatechumenalną, Kiko Argüello, ojciec Mario Pezzi i Maria Ascensión Romero, ekipy katechistów wędrownych, odpowiedzialnych za Drogę w 134 krajach świata i kilka tysięcy braci ze wspólnot neokatechumenalnych z Rzymu i regionu Lacjum, z wieloma prezbiterami i seminarzystami. W spotkaniu uczestniczyli także seminarzyści z seminarium Redemptoris Mater w Makao, seminarium powołanego przez papieża Franciszka do ewangelizacji Azji, którzy za kilka dni pojadą do Chin.

Przed przedstawieniem rodzin, Kiko podziękował Ojcu Świętemu za zgodę na wysłanie ich na misje: to już dziewiętnaste rozesłanie Rodzin Drogi na pięć kontynentów. Kiko podziękował również kardynałowi Kevinowi Farrell, prefektowi Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, który zechciał być obecny z zespołem swojej dykasterii oraz kilku biskupom, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu,

Swoje krótkie przemówienie zakończył przypomnieniem, że Droga Neokatechumenalna jest owocem Soboru Watykańskiego II, co od początku uznał papież św. Paweł VI. Ta droga inicjacji chrześcijańskiej prowadzi do wiary dojrzałej poprzez ponowne odkrycie bogactwa naszego chrztu. Podobnie z wdzięcznością przypomniał słowa Papieża Franciszka z ostatniego spotkania, które odbyło się na Tor Vergata 4 maja 2018 r., z okazji jubileuszu 50 lat Drogi: „Wy jesteście darem Ducha Świętego dla Kościoła”; Kiko zakończył słowami: „To z pewnością wspaniałe, że Pan powołał całe rodziny, wraz z ich dziećmi, aby przeniosły się i zamieszkały w najbardziej zsekularyzowanych i najuboższych regionach świata i w ten sposób głosiły Jezusa Chrystusa poprzez świadectwo własnego życia”.

Następnie krótko przedstawił Ojcu Świętemu rodziny na misji w różnych krajów Europy, poczynając od tych na Ukrainie i w Rosji, a także na Łotwie, Litwie, w Estonii, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w Albanii i 14 innych krajach kontynentu europejskiego oraz rodziny, które są na misji w Azji: Kazachstanie, Mongolii, Japonii, Korei Południowej, Tajwanie, Kambodży, Laosu, w Ameryce: Kanady, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Portoryko, Jamajki, Ekwadoru (Amazonia), Argentyny, w Afryce: Egiptu, Tunezji, Etiopii, Sudanu, Kenii, Kamerunu, Ugandy, Gabonu, Gwinei Równikowej, Republiki Zielonego Przylądka i Republiki Południowej Afryki. Na końcu przedstawiono rodziny, które są na misji w Australii i Oceanii.

Po przedstawieniu rodzin odśpiewano fragment Ewangelii o posłaniu Apostołów przez Jezusa (Mt 28, 16-20), a Ojciec Święty skierował do wszystkich pozdrowienie i towarzyszące mu słowo, słowo, które będzie wspierać te rodziny w trudnościach i radościach misji.

„Słyszeliśmy o misji Jezusa” – powiedział Papież – „Idźcie, bądźcie świadkami, głoście Ewangelię. I od tego dnia apostołowie, uczniowie, cały lud szedł naprzód z tą samą mocą, którą dał im Jezus: jest to moc, która pochodzi od Ducha św. „Idźcie i głoście […] udzielając im Chrztu…”.

Po przyjęciu chrztu wspólnota musi wzrastać, trzeba jej pomóc wzrastać, na własne sposoby, według własnej kultury. „A to dzieło, to wielokulturowe bogactwo Ewangelii, które rodzi się z przepowiadania Jezusa i staje się kulturą, jest trochę historią Kościoła: tak wielu kultur, ale ta sama Ewangelia. Tak wiele narodów, ten sam Jezus Chrystus” … „Głoście Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego w Kościele i z Kościołem” … Ten duch misyjny, to znaczy przyzwolenie, by was posłano, jest inspiracją dla was wszystkich. Dziękuję wam za to i proszę was, abyście byli posłuszni Duchowi Świętemu, który was posyła, posłuszni Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele

Ojciec Święty zakończył swoje krótkie przemówienie, dziękując obecnym rodzinom, kierując jasne wezwanie: „Idźcie dalej! Odwagi! Dziękuję za waszą hojność. Nie zapominajcie o spojrzeniu Jezusa, który posłał każdego z was, abyście głosili i byli posłuszni Kościołowi. Dziękuję bardzo!”.

Następnie Ojciec Święty pobłogosławił krzyże, które rodziny będą miały ze sobą, jako znak obecności Pana, który dla nich umarł i zmartwychwstał, oraz pozdrowił niektóre rodziny wraz z dziećmi, jako reprezentację wszystkich obecnych rodzin.

Dzisiejsze 430 rodzin, których liczba Rodzin Drogi na misji wynosi ponad 2000, składa się z dwóch grup: 157 Rodzin jest nowych, a 273 to rodziny, które już wyjechały na misję w ostatnich latach, ale z powodu pandemii Covid-19 Papież jeszcze ich nie posłał.

Przygotowując się do posłania tych 430 Rodzin, Międzynarodowa Ekipa wraz z Ekipami Wędrownymi dla różnych narodów była z nimi w Porto San Giorgio (Fermo) na tygodniowej konwiwnecji, na której zostali wysłuchani, a następnie wybrani do różnych misji, zgodnie z prośbą miejscowych biskupów.

To doświadczenie ewangelizacji na Drodze Neokatechumenalnej zostało zapoczątkowane w 1986 r. i od tego czasu papież Jan Paweł II, papież Benedykt XVI i papież Franciszek 19 razy wysłali Rodziny w Misji na 5 kontynentów. Ponad 2000 rodzin jest rozmieszczonych w następujący sposób:

  • 960 rodzin jest na ewangelizacji w 200 misjach ad gentes, wraz z prezbiterem i kilkoma siostrami.
  • 800 rodzin są w różnych krajach, aby wzmacniać wspólnoty lokalne, wspierając ich Drogę Wiary.
  • Ponad 300 to rodziny, które wraz z prezbiterem i młodym mężczyzną tworzą ekipę ewangelizacyjną, odpowiedzialną za kraj lub określone obszary.
Share: