Draga braćo:

Za mene je velika milost da mogu biti u kontaktu s vama preko ovih nekoliko redaka pisma.

Već poznate situaciju koja je nastala zbog koronavirusa, koja nam ne dozvoljava da se susretnemo za navještaj Pashe, u jednom većem zboru; zato ću u ovoj korizmi to učiniti preko pisma, kao što sam to činio u prvim godinama Puta. Kao što vidite, ispunja se ono što sam vam rekao u pozdravu za Božić: da će godina 2020. biti providonosna godina.

Događaji koji nas okružuju pozivaju sve nas da se snažno i s ljubavlju okrenemo Gospodinu. Ljubiti Krista je jedina istina, sve ostalo je ispraznost – kažu Očevi. Ljubiti Krista je izraz ljubavi za braću, zato je kršćanska zajednica znak vječnog spasenja.

Hrabro! Svi smo sjedinjeni s vama, slijedeći Kristove riječi: „Ljubite se kao što sam ja vas ljubio“.

U nadi da molite za mene, za oca Maria i Ascensión, želim vam ozbiljnu pripravu za Pashu.

Kiko Argüello, María Ascensión Romero, O. Mario Pezzi.

Share: