Pāvests Francisks pieņem Neokatehumenālā Ceļa starptautiskās ekipes atbildīgos.

Šodien, 2022. gada 3. jūnijā, no rīta pāvests Francisks pieņēma privātā audiencē Kiko Arguello (Neokatehumenālā Ceļa iniciatoru) un līdz ar viņu tēvu Mario Pezzi un Maria Ascension Romero.

Tikšanos notika, kā vienmēr, ļoti draudzīgā vidē. Galvenais iemesls audiencei bija lūgums pāvestam aizsūtīt jaunas misionārās ģimenes. Šo ielūgumu Svētais Tēvs pieņēma ar prieku. Audience notiks 27. jūnijā Pāvila VI auditorijā, tieši pēc Pasaules ģimeņu tikšanām.

Pāvests ļoti ieinteresējās par situācijām un vietām uz kurām šīs ģimenes dosies. Īpaša uzmanība tika pievērsta ģimenēm Ukrainā, ka arī Ceļa stāvoklim Argentīnā.

Kiko pēc tam arī stāstīja Svētajam Tēvam par semināru Āzijai, ko vada Kongregācija tautu evaņģelizācijai un ir uzticēta Neokatehumenālajam Ceļam, tā kā Svētais Tēvs ir velējies un ir jau pagājuši 3 gadi ad experimentum. Svētais Tēvs ļoti priecājās par misionāru koledžu Redemptoris Mater Āzijai. It īpaši par jauno diakonu ordinācijām uz diakonātu un apstiprināja galīgi šī semināra dibināšanu.

Kiko pēc tam brīdināja par nākošo konvivenci ar pasaules ceļojošajiem katehistiem Porto San Giorgio starptautiskā centrā, kur piedalīsies atbildīgie no 135 valstīm, kur ir klātesošs Ceļš.

Tālāk ir paredzēta ģimeņu gatavu doties uz visu pasauli konvivence, lai sagatavotu tās misijām, ko pats pāvests sūtīs uz visu pasauli, tur kur bīskapi ir lūguši.

Kiko uzdāvināja pāvestam Pentehostes ikonas kopiju ar himnu Svētajam Garam, ko viņš pats ir sacerējis.

Share: