Paus Franciscus ontvangt het internationaal verantwoordelijke team van de Neocatechumenale Weg

Op de ochtend van vrijdag 3 juni 2022 heeft paus Franciscus tijdens een privé-audiëntie Kiko Argüello ontvangen, initiator van de Neocatechumenale Weg. Hij werd vergezeld door pater Mario Pezzi en mevrouw Ascensión Romero.

De ontmoeting verliep, evenals andere gelegenheden, zeer hartelijk. De voornaamste reden voor de audiëntie was het verzoek aan de Heilige Vader om tijdens een audiëntie nieuwe missiegezinnen uit te zenden, waarop de paus met vreugde heeft ingestemd. De audiëntie zal op 27 juni plaatsvinden, na de Wereldgezinsdagen, om 12:00 uur in de Paulus VI-hal.

De paus was geïnteresseerd in de situatie en de plaatsen waar de gezinnen naar toe zullen worden gezonden. Hij was vooral geïnteresseerd in de situatie van de gezinnen in Oekraïne. Ook was hij benieuwd naar de situatie van de Weg in Argentinië.

Kiko heeft de paus gesproken over de kwestie van het seminarie voor Azië, die onder de hoede valt van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren en is toevertrouwd aan de Weg. Het seminarie is door de paus gewild en bestaat inmiddels drie jaar. De Heilige Vader was verheugd over de afloop van de periode “ad experimentum” van het Missionair College Redemptoris Mater voor Azië, in het bijzonder over de aanstaande diakenwijding van de eerste kandidaten. Ook heeft hij de oprichting van het seminarie definitief goedgekeurd.

Kiko heeft de paus geïnformeerd over de aanstaande conviventie met alle itineranten van de wereld, die in het Internationaal Centrum van Porto San Giorgio zal plaatsvinden. Daaraan zullen de verantwoordelijken deelnemen van de 135 landen waar de Weg aanwezig is.

Als voorbereiding op de uitzending van de families door de paus zal een conviventie van gezinnen plaatsvinden, die bereid zijn om over de hele wereld te worden uitgezonden, daar waar bisschoppen erom hebben gevraagd.

Aan het einde van de ontmoeting heeft Kiko de paus een kopie geschonken van de icoon van Pinksteren die door hem is geschilderd. Ook overhandigde Kiko de paus een tekst van de hymne aan de Heilige Geest, die door hem werd samengesteld.

Delen: