Verhandeling tot de Neocatechumenale Weg 12-I-2006

Verhandeling tot de Neocatechumenale Weg 12-I-2006

Benedictus XVI

Vaticaanstad – Paul VI-zaal, 12 januari 2006

“Dankzij uw trouwe naleving van alle richtlijnen van de Kerk, zult u uw apostolaat nog effectiever maken”: luidt de aansporing gericht aan de Neocatechumenale Weg ter gelegenheid van de audiëntie op donderdagochtend 12 februari in de Paulus VI-zaal. Dit is de tekst van de toespraak van de Heilige Vader:

“Beste broeders en zusters: Hartelijk dank voor uw bezoek, dat mij de gelegenheid geeft om ook een speciale groet te sturen naar de andere leden van de Neocatechumenal Way die over vele delen van de wereld verspreid zijn. Ik richt mijn groet aan alle aanwezigen, te beginnen met de eerbiedwaardige kardinalen, bisschoppen en priesters. Ik groet degenen die verantwoordelijk zijn voor de Neocatechumenale Weg: de heer Kiko Argüello, die ik bedank voor de woorden die hij namens u tot mij richtte; Mevrouw Carmen Hernández en pater Mario Pezzi. Ik groet de seminaristen, de jonge mensen en vooral de gezinnen die zich voorbereiden om een ​​speciale zending “zending” te ontvangen die naar verschillende landen gaat, vooral in Latijns-Amerika.

Is Deze taak situeert zich in de context van de Nieuwe Evangelisatie, waarin juist het gezin speelt een heel belangrijke rol. U heeft gevraagd verleend door de opvolger van Peter, zoals al is gebeurd met mijn eerbiedwaardige voorganger Johannes Paulus II op 12 december 1994, omdat uw apostolisch handelen wil zichzelf in totaal in het hart van de Kerk plaatsen in overeenstemming met haar richtlijnen en in gemeenschap met de kerken personen voor wie u aan het werk gaat, waarbij rijkdom volledig wordt gewaardeerd van de charisma’s die de Heer heeft opgewekt door de initiatiefnemers van de weg. Beste families, het crucifix dat u gaat ontvangen zal dat zijn uw onafscheidelijke metgezel op de weg, terwijl u verkondigt met uw missionaire actie die alleen in Jezus Christus, gestorven en verrezen, er is redding. Van Hem zullen jullie zachtmoedige en vreugdevolle getuigen zijn, mee wandelen eenvoud en armoede de wegen van alle continenten, ondersteund door onophoudelijk gebed en luisteren naar het woord van God, en gevoed voor deelname aan het liturgische leven van de specifieke kerken die u wordt gestuurd.

Mijn voorgangers hebben benadrukt vaak het belang van de liturgie, en in het bijzonder van de heilige Mis, in evangelisatie, en uw lange ervaring kunnen dit bevestigen nou hoe de centrale plaats van het mysterie van Christus, gevierd in de riten liturgisch, vormt een bevoorrecht en onmisbaar pad voor bouwen aan levendige en volhardende christelijke gemeenschappen. Precies om de Neocatechumenal Way te helpen zijn actie nog effectiever te maken evangeliseren in gemeenschap met het hele volk van God, de congregatie want de Goddelijke Aanbidding en de Discipline van de Sacramenten hebben jullie verleend onlangs namens mij enkele regels betreffende de viering Eucharistisch, na de periode van ervaring dat de Dienaar van God Johannes Paulus II. Ik weet zeker dat u zich zorgvuldig zult houden deze normen, waaronder de bepalingen van de liturgische boeken goedgekeurd door de kerk. Dankzij trouwe trouw aan allen richtlijnen van de kerk, maakt u uw apostolaat nog effectiever, harmonie en volledige gemeenschap met de paus en met de voorgangers van elk bisdom. Terwijl u dat doet, zal de Heer u met overvloed blijven zegenen pastoraal fruit.

In Inderdaad, gedurende deze jaren heb je veel kunnen bereiken, en van binnenuit talrijke roepingen tot het priesterschap zijn voortgekomen uit uw gemeenschappen en tot toegewijd leven. Maar vandaag is uw aandacht gericht vooral voor gezinnen. Meer dan tweehonderd staan ​​op het punt te worden op missie gestuurd; Het zijn gezinnen die vertrekken zonder veel menselijke steun, maar allereerst tellen met de hulp van de goddelijke voorzienigheid.

Geliefde gezinnen, u kunt met uw verhaal getuigen dat de Heer degenen die zich aan hem toevertrouwen niet in de steek laat, maar het evangelie van het leven blijft verspreiden. Waar je missie je ook naartoe leidt, laat je verlichten door de troostende woorden van Jezus: “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen je bovendien worden gegeven”, en ook: “Maak je geen zorgen over morgen: morgen hij zal al zijn eigen zorgen hebben ‘(Mt 6, 33-34). Toon in een wereld die menselijke zekerheden en aardse zekerheden zoekt, dat Christus de stevige rots is waarop het bouwwerk van het eigen bestaan ​​gebouwd kan worden, en dat het in hem gestelde vertrouwen nooit teleurgesteld wordt. De Heilige Familie van Nazareth beschermt u en is uw model. Ik verzeker u van mijn gebed voor u en voor alle leden van de Neocatechumenal Way, terwijl ik tegelijkertijd liefdevol de apostolische zegen aan iedereen deel.