Paavsti Benedictus XVI kõne Neokatehhumeenilisele Teele 12-I-2006

Paavsti Benedictus XVI kõne Neokatehhumeenilisele Teele 12-I-2006

Benedictus XVI

Vatikan – Paulus VI Saal, 12. jaanuar 2006 *

“Tänu oma ustavale toetusele igale Kiriku direktiivile, muudate te oma apostolaati veel tõhusamaks: see oli Benedictus XVI üleskutse Neokatehhumeenilisele Teele audientsil, mis toimus neljapäeva hommikul, 12. jaanuaril, Paulus VI Saalis. See on Püha Isa tehtud kõne tekst:

Kallid vennad ja õed! Tänan teid südamest selle külastuse eest, mis annab mulle võimaluse saata erilist tervitust ka teistele Neokatehhumeenilise Tee liikmetele, kes on hajutatud paljudesse maailma riikidesse. Mõtlen igale kohalolijale, alustades austatud Kardinalidest, Piiskopitest ja preestritest. Tervitan Neokatehhumeenilise Tee vastutajaid: Härra Kiko Argüellot, keda tänan sõnade eest, mida ta minule teie nimel ütles, Preili Carmen Hernándezit ja Isa Mario Pezzit. Tervitan semminariste, noori ja eriti perekondasid, kes valmistuvad saama erilist missioneerivat “saatmist”, et minna erinevatesse riikidesse, eelkõige Ladina-Ameerikasse.

See on ülesanne, mis seondub uue evangeliseerimise kontekstiga, milles on väga tähtis roll just perekonnal. Te palusite, et määrajaks oleks Peetruse Järglane, nagu oli juba minu austatud Eelkäijaga Johannes Paulus II 12. detsembril 1994. aastal, sest teie apostellik tegevus soovib olla Kiriku südames, täielikus kooskõlas tema direktiividega ja osaduses Kirikutega, kuhu lähete tegutsema, väärtustades tervenisti karismade rikkusi, mida Issand on äratanud läbi Tee asutajate. Kallid perekonnad, rist, mida te saate, saab olema teie lahutamatuks teekonna kaaslaseks, kui te kuulutate oma missioneeriva tegevusega, et ainult Jeesus Kristuses, surnud ja ülestõusnud, on pääste. Te olete tema tasased ja rõõmsad tunnistajad, käies lihtsuses ja vaesuses iga kontinendi tänavatel, toetatud lakkamatu palvega ja Jumala sõna kuulamisega ning toidetud teid saadetud Kirikute liturgilises elus osavõtuga.

Liturgia ja eriti Püha Missa tähtsus evangeliseerimisel on olnud mitu korda rõhutatud minu Eelkäijate poolt, ja teie pikk kogemus võib hästi kinnitada, kuidas liturgilistes riitustes tähistatud Kristuse müsteeriumi kesksus moodustab priviligeeritud ja asendamatut teekonda, et ehitada elavaid ja järjepidevaid kristilikke kogudusi. Just selleks, et aidata Neokatehhumeenilisel Teel muuta teravamaks oma evangeliseerivat tegevust osaduses kogu Jumala Rahvaga, on Jumaliku Kultuse Kogudus ja Sakramentide Distsipliin hiljuti väljastanud minu nimel mõned normid, mis puudutavad Euharistilist pühitsemist peale kogemuste perioodi, mida Jumala Teenija Johannes Paulus II oli lubanud. Ma olen kindel, et te hakate järgima hoolikalt norme, mis jätkavad seda, mis on ette nähtud liturgilistes raamatutes, mida Kirik on heaks kiitnud. Tänu oma ustavale toetusele igale Kiriku direktiivile, muudate te oma apostolaati veel tõhusamaks täielikus kooskõlas ja osaduses Paavstiga ja iga Piiskopkonna Karjasega. Nii tehes Issand jätkab teie õnnistamist rohkete pastoraalsete viljadega.

Nimelt, te olete saanud realiseerida mitmeid asju nende aastate jooksul, ja teie kogudustes on sündinud mitmeid kutsumusi preesterkonnale ja pühitsetud elule. Täna veel meie tähelepanu läheb erilisel viisil perekondadele. Üle 200 neist kohe saadetakse missiooni; need on perekonnad, kes lahkuvad suure inimliku toetuseta, aga lootes ennekõike jumaliku Ettehoolduse toetusele.

Kallid perekonnad, te võite oma looga tunnistada, et Issand ei hülga neid, kes tema peale loodavad. Jätkake eluevangeeliumi levitamist. Kuhu iganes teie missioon teid viib, laske ennast Jeesuse lohutava sõna poolt valgustada: “Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi”, ja veel: “Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest” (Mt 6,33-34). Maailmas, mis otsib inimlikke ja ilmalikke kindluseid, näidake, et Kristus on kindel kivi, mille peale ehitada oma eksistentsi hoone, ja et usk temasse pole kunagi asjatu. Naatsareti püha Perekond kaitsku teid ja olgu teile eeskujuks. Ma kinnitan oma palvet teie ja kõikide Neokatehhumeenilise Tee liikmete eest, andes igaühele armastusega edasi Apostellikku Õnnistust. (*) Vrd «Rooma Vaatleja», 13. jaanuar 2006.