Rõõm Neokatehhumeenilises Tees Charles de Foucauldi kanoniseerimise üle.

Neokatehhumeeniline Tee rõõmustab, kogu Kirikuga, Õnnistatud Charles de Foucauldi kanoniseerimise üle. 15. mail 2022 Charles de Foucauld, keda tuntakse Jeesuse Venna Carlosena ja kelle Benedictus XVI kuulutas Õndsaks 13. novembril 2005, lõpetab oma teekonda altaritele ja kuulutatakse pühakuks, kuna Püha Tool on teda tunnustanud ja Paavst Franciscus on oma heakskiitu andnud, uus ime, mis tema eestkostele on omistatud. Selles lühikeses märkuses tahame osutada sügavale sidemele, mis iga Jumala karismaatilise anni