Vídeo Pascua 2020

Vanasti, kui oli Teofaania, mis tähendab Jumala ilmingut, ehitas Iisraeli rahvas meie vanematele kividega “ärkaja”, et nad mäletataks sealt möödudes. Niisiis, see video tahab olla “äratus”, et tuletada meile meelde tulevikus, kui oleme võib-olla viletsuses, Issanda ustavust ja tema tegevust.

Isa Mario Pezzi

Share: