Eelmisel kolmapäeval, 20. jaanuaril toimus Madriidi südalinnas La Paloma kiriku kogudusehoones gaasiplahvatus. Hoones asusid preestrite eluruumid ja katekumeenium (ruum liturgiate pühitsemiseks). Samuti mitu ruumi, mille oli kujundunud Neokatehhumenilise Tee algataja ja rahvusvaheline vastutaja Kiko Argüello ning mis kavandati Vatikani II kirikukogu plaani kohaselt uuendamaks ruumide esteetikat ja liturgiat.

Koguduste kasvades oli vaja luua uued väärilised ja sobivad ruumid, kus pühitseda erinevaid liturgiaid. Neid ruume või saale nimetati katekumeeniumideks. Hiljem jäljendati neid teistes kogudustes üle kogu maailma.

La Paloma katekumeenium koosnes kaheksast väikesest ja suurest saalist ning avati 1991. aastal. Võib öelda, et see oli esimene taoline ajaloos.

Neokatehhumeeniline Tee jõudis La Palomasse 1970. aastal. Kiko Argüello ja Carmen Hernández andsid kogukonnas esimese täiskasvanutele mõeldud katehheesi ja moodustasid esimese koguduse. Sellest alates on katehheese korraldatud igal aastal, praegu on 18 kogudust enam kui 900 liikmega.

Madriidi kardinal peapiiskop Carlos Osoro kinnitas oma intervjuus ajalehele La Razón, et hoone saab peagi taastatud. Samas rõhutas ta, et selles koguduses on rohkesti aktiivseid liikmeid ning hoonel on suur sümboolne väärtus. Hoone ise on kui valgustav ikoon kõigile nagu ka Tee on Jumala arm kogu kirikule.

Allpool avaldame riigisekretäri ja kardinali Pietro Parolíni poolt saadetud ja paavst Franciscuse allkirjastatud telegrammi. Parolini annab edasi paavsti kaastundeavalduse kuningakojale ja kõigile peredele. Lisame ka info, mille koguduse preester Gabriel Benedicto on saatnud avaldamiseks.

RIIGISEKRETÄR KARDINAL PIETRO PAROLINI

Kardinal Carlos Osoro sierra, Madriidi peapiiskop

PÄRAST KURBA UUDIST, KUS ANTI TEADA PLAHVATUSEST TOLEDO TÄNAVAL MADRIIDIS, SOOVIB PÜHA ISA ANDA TEADA TEILE, VAIMULIKKONNALE JA KÕIGILE SELLE ARMASTATUD LINNA LASTELE OMA LIGIOLUST SEL RASKEL HETKEL.

PÜHA ISA TÕSTAB OMA PALVED ISSANDA POOLE JA USALDAB OHVRITE IGAVESE PUHKUSE JUMALA ARMU HOOLDE, SAMUTI PALVETAB TA HAAVATUTE JA NENDE PEREKONDADE EEST. PAAVST FRANCISCUS KUTSUB MEID PÖÖRDUMA PALVES ALMUDENA NEITSI POOLE JA ANNAB EDASI OMA APOSTELLIKU ÕNNISTUSE KUI KRISTLIKU LOOTUSE MÄRGI ÜLESTÕUSNUD ISSANDAS.

Püha Isa telegramm Madriidis aset leidnud plahvatuse ohvritele, millele on alla kirjutanud kardinal riigisekretär.

Kuningakoda edastab oma kaastundeavalduse ja väljendab oma kurbust  ja kiindumust La Paloma plahvatuses hukkunute peredele.

«Neil rasketel hetkedel tahame teie kaudu edastada oma kaastunnet lahkunute peredele, samuti väljendada oma kurbust ning kahetsust. Saadame ka vigastatutele ja kannatanutele võimalikku toetust ja soovime kiiret paranemist.»

Allikas: Madriidi peapiiskopkond

Gabriel Benedictus Virgen de la Paloma koguduse peapreester

Madriid, 21. jaanuar 2021.

Surm seab meie ette alati valu ja kannatuse müsteeriumi. Virgen de La Paloma kirik tänab arvukate kaastunde ja poolehoiuavalduste eest, mida oleme saanud alates eilsest, 20. jaanuaril toimunud plahvatuse järel, mis põhjustas neli hukkunut ja üksteist haavatut.

Koguduse peapreestrina võin teile öelda tunnistuste ja andmete valgusel, et kõik, mis juhtus, toimus nii lühikese aja jooksul, et meil polnud isegi aega teadvustada toimuvat. Meid oli kuus inimest, kes tajusid vaid mõne minuti jooksul kummalist gaasilõhna neljas erinevas kohas: terrassil, esimesel, viiendal ja kuuendal korrusel. Kahjuks polnud aega muuks kui vaid lõhna tajumiseks.

Nüüd peame olema kannatlikud ja ootama, kuni politsei meid uurimise käigust teavitab. See on kõik, mida saan praegu edastada: ohvrite seas oli David, isa Rubén ja kaks ülejäänut (surnud), ning vigastatuid. Mõnda tabas plahvatus sees, teisi majast väljas. Tunnen suurt tänulikkust, et olen saanud olla tunnistajaks nende kahe suure sõbra elus. Nad olid alati koos ja nii leidis neid ka surm.

Ruben, mu suurepärane kaaslane ja sõber, kellega olen elanud pandeemia tõttu koos karantiiniaega ja tähistnud igapäevaseid eukaristiaid. Ma tundsin tema tugevaid ja nõrku külgi, ta oli kannatlik ja sõnakuulelik, tal oli suurepärane huumor, kuid ta võis olla ka terav. Ta oli meie jaoks kui vend.     

David, noorte katehhist, oli eeskujulik isa. Alati valmis jagama oma aega teistega, olgu päeval või ööl. Ta oli täis entusiasmi, rõõmus ja abivalmisus, fanaatiline atleet. Väga armunud Sarasse ja pühendunud Neitsi Maarjale.  

Kohas, kus toimus plahvatus, oleks võinud olla kes tahes. Ei Davidil, Rubenil ega kellelgi meist polnud aega tegutseda mõnel muul viisil. Ja nagu iga inimese puhul, keda teeb murelikuks gaasilõhn, üritasid nemadki teada saada, kust see tuleneb, kuid puutumata ühtki katlasüsteemi.

Kuna kõik läks nii nagu läks, oleme pidevalt ühenduses ja teeme koostööd õigusasutuste, tuletõrjujate, politsei ja linnavolikogu ning Madriidi kogukonna ametnikega. Teeme kõik vajaliku, et tõde ja selgus saabuksid võimalikult kiiresti.

Palume kogu hingest, et Issand lohutaks kõiki ohvrite perekondi ja loodame jätkuvalt, et viletsuses paistab viimaks lootus.

Neitsi La Paloma kirik – Madriid ( Hispaania)
Share: