Praėjusį trečiadienį, sausio 20-ąją, buvo patvirtintas dujų sukeltas sprogimas Madride, miesto centre, Palomos bažnyčios parapijos namuose. Pastate buvo kunigų kambariai ir „katechumeniumas” (vieta kurioje renkasi neokatechumenatines bendruomenes liturgijoms). Kai kurias sales buvo projektavęs pats Kiko Arguello, Kelio iniciatorius bei atsakingas už tarptautinę ekipą. Jos naudojamos realizuojant II Vatikano susirinkimo liturginį ir estetišką atnaujinimą.

Augant bendruomenių skaičiui parapijoje atsirado poreikis įrengti daugiau salių, kurios būtų tinkamos bendruomenių liturgijoms švęsti. Šios sales buvo pavadintos „katechumeniumais”. Kiek vėliau, sekdami šiuo pavyzdžiu buvo pastatyti kiti katechumeniumai kitose parapijose po visą pasaulį.

Palomos „katechumeniumą sudarė 8 mažos sales ir viena didesnė, pradėta naudoti 1991-aisiais. Tai turbūt pirmasis tokios paskirties pastatas Kelio istorijoje.

Neokatechumenatinis kelias atvyko į Palomą jau 1970 metais. Kiko Arguello ir Carmen Hernandez skelbė pirmąsias katechezes suaugusiems ir taip suformavo pirmąją bendruomenę. Nuo to laiko kasmet buvo skelbiamos katechezes ir dabar parapijoje yra 18 bendruomenių ar kiek daugiau nei 900 narių.

Madrido arkivyskupas, kardinolas Carlos Osoro, viename interviu „La Razon” nurodė, kad pastatas bus atstatytas ir pabrėžė, kad eina kalba apie „labai daug gyvybes turinčią parapiją ir jos simbolinė vertė yra didžiulė”. „Tai spindinti ikona visiems, nes Kelias yra malonė duota visai Bažnyčiai.”

Toliau pridedame popiežiaus Pranciškaus išsiųstą telegramą su Valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolin parašu, Karaliaus rūmų sielvarto žinutė ir oficialusis klebono Gabriel Benedicto pranešimas.

VALSTYBĖS SEKRETORIUS KARDINOLAS PIETRO PAROLIN

JO EMINENCE KARDINOLAS CARLOS OSORO SIERRA, MADRIDO ARKIVYSKUPAS

ŠVENTASIS TĖVAS SUŽINOJĘS APIE SKAUSMINGĄJĮ ĮVYKĮ NUTIKUSĮ TOLEDO GATVĖJE, MADRIDE, ESANČIAME PASTATE TROKŠTA IŠREIKŠTI JO EIMINENCEI, VISAI KUNIGIJAI IR VISIEMS ISPANŲ TAUTOS MYLKIMIEMS VAIKAMS SAVO ARTUMĄ IR MEILĘ ŠIUOSE SUNKIUOSE AKIMIRKOSE.

JO ŠVENTENYBĖ KREIPIA MALDAS Į VIEŠPATĮ IR YPATINGU BŪDU PAVEDA JO GAILESTINGUMUI NUKENTĖJUSIŲJŲ AMŽINĄJĮ ATILSĮ, SUŽEISTUOSIUS BEI JŲ ARTIMUOSIUS. POPIEŽIUS PRANCIŠKUS, PRAŠYDAMAS ALMUDENOS MERGELĖS MARIJOS MOTINIŠKO UŽTARIMO, DALINA IŠ VISOS ŠIRDIES SAVO APAŠTALIŠKĄJĮ PALAIMINIMĄ KAIP KRIKŠČIONIŠKOS VILTIES ŽENKLĄ PRISIKĖLUSIAME VIEŠPATYJE.

Šventojo Tėvo telegrama su Valstybės sekretoriaus parašu skirta Madride nutikusio įvykio aukoms.

Karaliaus rūmai išreiškia „sielvartą mirusiųjų šeimoms” ir jų „artumą bei prisirišimą” po Palomos sprogimo.

„Šiomis skausmo akimirkomis norime perduoti per Jus mūsų sielvartą mirusiųjų šeimoms ir išreikšti mūsų artumą bei prisirišimą. Siunčiame mūsų palaikymą ir trokštame, kad nukentėjusieji kuo greičiau pasveiktų.”

Madrido arkivyskupija

Gabriel Benedicto Palomos Mergelės Marijos parapijos klebonas

Madridas, 2021-ųjų metų sausio 21 d.

Atsispiriant nuo mirties slėpinio visada sukeliamo skausmo, Palomos Mergelės Marijos parapija nori atsidėkoti už gautas palaikymo žinutes po to kai vakar, sausio 20-ąją, nutiko šis sprogimas nusinešęs 4 žmonių gyvybes ir sužeidęs dar 11.

Kaip parapijos klebonas, visos informacijos šviesoje, pagal gautus liudijimus ir mus pasiekusius iki šiol duomenis, galiu pasakyti, kad  viskas nutiko per tokį trumpą laikotarpį, kad mes neturėjome laiko net suvokti tai, kas tuo metu vyko. Šeši žmones per kelias minutes pajutome keistą dujų kvapą keturiose vietose: kiemelyje, pirmajame, penktajame ir šeštajame aukštuose. Bet mums užteko laiko tiktai užuosti kvapą.

Dabar turime būti kantrūs ir laukti, kol policijos mokslininkai informuos mus apie tyrimų progresą. Galime dalintis šituo: David, tėvas Ruben, dar du žmones bei keli sužeistieji tapo šios avarijos aukomis. Vieni nukentėjo viduje, kiti- išorėje.

Ruben, mano bendražygis ir artimas draugas su kuriuo gyvenau visos pandemijos metu kartu, švęsdami Eucharistija kasdien. Aš galėjau pažinti jo jėgą silpnume, jo kantrybę paklusnume, jo humoro jausmą, jo protą. Mes laikėme jį savu broliu.

David jaunimo katechistas, pavyzdingas tėvas, visada pasiruošęs duoti savo laiko dieną arba naktį. Jo pasiaukojimas viskam, jo džiaugsmas buvo ryškiausi jo bruožai. Nesu matęs jo be entuziazmo dėl kažko. Jis buvo labai įsimylėjęs Sarą, ištikimai atsidavęs Mergelei Marijai bei Madrido „Atletico” gerbėjas.

Jie buvo kartu lygiai taip kaip galėjo būti bet kas kitas. Nei Ruben, nei David, nei kas nors iš mūsų turėjo laiko kokiu nors būdu įsikišti.  Kaip ir bet kuris kitas dujas pajutęs žmogus, jie susirūpino ir ieškojo priežasties, sekė pėdomis, nemanipuliuodami pečiumi.

Negali būti kitaip: palaikome pastovu ryšį su teisininkais, ugniagesiais, policija ir kitais Madrido savivaldybės atstovais. Esame pasiruošę bendradarbiavimui bet kuriuo metu, kad kuo anksčiau galėtume išsiaiškinti tiesą ir įvykių seką.

Prašome Viešpaties, tegu paguodžia visus nukentėjusiųjų artimuosius ir tikimės, kad sielvartas praleis viltį.

Palomos Mergelės Marijos parapija – Madridas (Ispanija)
Share: