Järgmisel esmaspäeval, 7. augustil tulevad nad viielt kontinendilt kokku koos erinevate kardinalide ja piiskoppidega

Ülemaailne Noortepäev Kölnis, Saksamaa 2005
Carmen Hernández ja Kiko Argüello Ülemaailmne Noortepäev Saksamaa 2005

Neokatehhumeeniline Tee, nagu on tavaks Ülemaailmsetel Noortepäevadel, tähistab 2023. aastal Lissabonis Ülemaailmse Noortepäeva puhul kutsekohtumise. See toimub järgmisel esmaspäeval, 7. augustil kell 16.30 (GMT +1) Algési rannapromenaadil. Noortepäevade tähistamise nädalal osaleb enam kui 75 000 noort üle maailma, kes saadavad Paavsti Franciscust.

Neokatehhumeenilise Tee kohtumist juhendab vastutav rahvusvaheline meeskond, millesse kuuluvad selle algataja Kiko Argüello, isa Mario Pezzi ja María Ascensión Romero.

Seda juhib Lissaboni patriarh kardinal Manuel Clemente. Selles kuulutatakse Kerügmat, Kristuse surma ja ülestõusmise Rõõmu Sõnum ning kutsutakse üles neid noori, kes tunnevad, et Issand on kutsunud nad usulisele elule, rändmisjonile või presbüteraadile.

Neli aastat, alates Panama Ülemaailmsest Noortepäevast, on Tee noored valmistanud ennast palverännakuks Lissaboni. Püha Isa saabumise eelnevatel päevadel ja erinevate riikide ja linnade läbimisel, kuulutavad nad evangeeliumit, andes tunnistust oma kohtumisest Issandaga. Nagu Paavst Franciscus sageli kordab, kasutades Benedictus XVI sõnu: “Kirik ei kasva mitte proselütismi, vaid külgetõmbe kaudu.”

Need päevad enne Ülemaailmset Noortepäeva Lissabonis ja Kutsekohtumist langesid kokku Carmen Hernándezi, kes on koos Kiko Arguelloga Neokatehhumeenilise Tee algataja, seitsmenda surma-aastapäevaga. Möödunud 19. juulil, aastapäeval, pühitsesid tuhanded neist noortest armulauda Carmeni hinge eest kogu maailma kogudustes, paludes Issandalt tema Õndsaks Kuulutamise ja Pühakuks Kuulutamise protsessi kiirendamise eest.

Carmen Hernández

Paljudest rahvustest noored, kes läbivad Madridi teel Lissaboni, külastavad Carmen Hernándezi hauda. Madridi Redemptoris Materi seminar elab juba Ülemaailmse Noortepäeva ootuse rõõmu, kuna kohal on nii palju noori, kes on Issandale tänulikud Carmeni elu kingituse ja tema armastuse eest misjoni ja Kiriku vastu.

Share: