Benedykt XVI, Kiko Argüello, Carmen Hernández i O. Mario Pezzi audiencja

PRZESŁANIE KIKO DO WSPÓLNOT NEOKATECHUMENALNYCH

Madryt 31 grudnia 2022 Wspomnienie św. Sylwestra, papieża

Drodzy bracia,

Właśnie dotarła do nas wiadomość o odejściu z tej ziemi do Ojca, Emerytowanego Papieża Benedykta XVI.

Przypominam, że od czasu, gdy był profesorem, a następnie prefektem Kongregacji Wiary, i papieżem, zawsze mieliśmy dla niego szczególną wdzięczność i sympatię, dla Niego, który po papieżu św. Pawle VI i papieżu św. Janie Pawle II wspierał i bronił Drogę Neokatechumenalną.

W latach siedemdziesiątych, jako profesor Uniwersytetu w Ratyzbonie, po zapoznaniu się z Drogą Neokatechumenalną na podstawie świadectwa dwóch swoich studentów, Stefano Gennariniego, doktora fizyki, i Toniego Spandri, doktora prawa, oraz po osobistym spotkaniu ze mną wraz z Carmen w jego domu w 1973 r., napisał 22 czerwca 1974 r. list do proboszcza w Pentling w Bawarii, proponując mu otwarcie Drogi w jego parafii, mówiąc:

„Jestem przekonany, po wielu rozmowach, (z dwoma uczniami oraz z Kiko i Carmen), że mamy tu do czynienia z autentyczną nadzieją odnowy, która, wychodząc z ducha Biblii i Ojców, jest dobrze zakorzeniona w konkretnym Kościele, jest związana z proboszczem, ale jednocześnie otwiera się na nowe drogi życia w wierze. Z tego co słyszę, także papież, (Paweł VI) w międzyczasie, na podstawie przedstawionego mu materiału, wyraził się o całej tej rzeczywistości w sposób nadzwyczaj pozytywny. Dlatego jest moim silnym pragnieniem, aby takie doświadczenie mogło rozpocząć się również w Niemczech”.

Jako kardynał, prefekt Kongregacji Wiary, na polecenie papieża Jana Pawła II, zainicjował proces badania w celu zatwierdzenia Katechez i Statutów, które, gdy został papieżem Benedyktem XVI, ostatecznie zatwierdził: Statuty Drogi Neokatechumenalnej dekretem z 13 czerwca 2008 r., a Dyrektorium Katechetyczne dekretem z 10 grudnia 2010 r.

Byłoby tak wiele wydarzeń o których należałoby tu wspomnieć, o jego stałym wsparciu i sympatii dla mnie i dla Carmen oraz dla Drogi Neokatechumenalnej, zwłaszcza w Niemczech.

Dlatego w jedności z papieżem Franciszkiem i całym Kościołem polecamy wszystkim Wspólnotom Neokatechumenalnym, aby modliły się do Pana by przyjął jego duszę, przebaczył mu jego grzechy aby mógł uczestniczyć w Jego Chwale w niebie.

Z wdzięcznością dla Pana za liczne dary, którymi obdarzył nas przed, w trakcie i po jego pontyfikacie.

Módlcie się za mnie i Szczęśliwego Nowego Roku 2023


Benedykt XVI z rodzinami na misji podczas audiencji z braćmi z Drogi
Share: