Benedictus XVI, Kiko Argüello, Carmen Hernández en P. Mario Pezzi audientie

BERICHT VAN KIKO AAN DE NEOCATECHUMENALE GEMEENSCHAPPEN

Madrid, 31 december 2022

Feestdag H. Silvester, paus.

Beste broeders en zusters

wij hebben zojuist het nieuws vernomen van de overgang van deze aarde naar de Vader van emeritus-paus Benedictus XVI.

Wij hebben al sinds de tijd dat hij professor was, vervolgens prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer werd, en later ook als paus, altijd een bijzondere dankbaarheid en genegenheid voor hem gehad: hij heeft naast heilige Paus Paulus VI en heilige Paus Johannes Paulus II de Neocatechumenale Weg ondersteund en verdedigd.

In de jaren zeventig leerde hij als professor van de Universiteit van Regensburg de Neocatechumenale Weg kennen door het getuigenis van twee studenten, Stefano Gennarini (doctor in Natuurkunde) en Toni Spandri (doctor in Rechten). Na een persoonlijke ontmoeting met mij en Carmen in zijn huis in Pentling (Beieren) in 1973, schreef hij een brief aan drie pastoors uit München op 22 juni 1974, waarin hij hen voorstelde om de Weg binnen hun parochie te openen:

“Ik ben, na verschillende gesprekken (met de twee volgelingen van Kiko en Carmen) ervan overtuigd dat het hier gaat om een authentieke hoop van vernieuwing, die in de geest van de Bijbel en de Vaders, goed geworteld is in de concrete Kerk, zich bindt aan de pastoor, maar tegelijkertijd ook nieuwe wegen opent van geloofsleven. Ik heb vernomen dat ook de paus (Paulus VI) in de tussentijd, op basis van het materiaal dat hem is voorgesteld, zich op uitzonderlijk positieve wijze over deze realiteit heeft uitgesproken. Het is daarom mijn uitdrukkelijke wens dat deze ervaring ook in Duitsland voet aan de grond krijgt.”

Als kardinaal en prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer heeft hij op verzoek van Paus Johannes Paulus II het onderzoeksproces gestart van de goedkeuring van de catechese e de Statuten, die hij als Paus Benedictus XVI definitief goedkeurde. Het Statuut van de Neocatechumenale Weg is per decreet op 11 mei 2008 goedgekeurd, het Catechetisch Directorium op 10 december 2010.

Er zijn vele gebeurtenissen die wij ons kunnen herinneren van zijn voortdurende steun en zijn genegenheid voor mij, Carmen en de Neocatechumenale Weg, vooral in Duitsland.

Daarom verzoeken wij alle Neocatechumenale gemeenschappen, in communio met Paus Franciscus en de gehele Kerk om tot de Heer te bidden, opdat Hij zijn ziel moge ontvangen, zijn zonden moge vergeven en hij nu deel mag hebben aan Zijn Glorie in de hemel.

Met dankbaarheid aan de Heer voor de vele gaven die Hij ons schonk voor, tijdens en na zijn pontificaat.

Bidt voor mij, en een Zalig Nieuwjaar 2023.


Benedictus XVI met de families in missie tijdens een audiëntie met de broeders en zusters van de Weg
Delen: