Šiandien, Prisikėlimo sekmadienį, siunčiame Kiko medicininę ataskaitą, kurią ligoninė mums atsiuntė 13:24 val.:

„KIKO sveikata toliau veiksmingai gerėja, iki šios akimirkos jam yra atjungtas papildomas deguonis ir nebeturėjo temperatūros.“

Gavome labai daug džiaugsmo ir padėkos žinučių iš bendruomenių, Paschos budėjimo šventimo metu. Mes taipogi palaikome pastovu ryšį su Kiko, šventėme Budėjimą ir Eucharistiją. Nors su kentėjimu, nes Kiko negalėjo būti kartu, bet Viešpats apsireiškė mūsų tarpe ir mus paguodė.

Toliau meldžiamės už jį, kad kuo greičiau atsigautų.

Jėzus Kristus prisikėlė. Aleliuja!

Tėvas Mario ir Ascensión

Madridas, Paschos sekmadienis, 2021-ųjų balandžio 4 d.

Share: