Vandaag, op Paaszondag, sturen wij jullie het medisch bulletin van Kiko door, die het ziekenhuis om 13:24 uur aan ons doorgaf

“De situatie van KIKO is nog steeds gunstig, hij is nog van het zuurstof af en heeft geen koorts meer gekregen.”

Wij hebben veel berichten ontvangen van vreugde en dankbaarheid van de gemeenschappen, omwille van de viering van de Paaswake, die de vreugde hebben beleefd van de verrezen Christus. Ook wij hebben de Wake en de Eucharistie gevierd, in constant telefonisch contact met Kiko. Ondanks het lijden omwille van de afwezigheid van Kiko, is de Heer verschenen en Hij heeft ons getroost.

Wij blijven voor hem bidden opdat hij spoedig herstelt.

Christus Jezus is verrezen. Alleluya!

Padre Mario en Ascensión

Madrid, Paaszondag, 4 april 2021

Delen: