PAZIŅOJUMS PAR T. MARIO VESELĪBAS STĀVOKLI (OTRDIENA, 13. APRĪLIS)

Dārgie brāļi! KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES! Paziņojam, ka t. Mario jau ir atstājis slimnīcu un ārstējas mājās. No sirds pateicamies par jūsu lūgšanām šajā slimības laikā un lūdzam vēl joprojām lūgties par Kiko un t. Mario pilnīgo izveseļošanos. Augšāmcelta Kunga miers lai ir ar jums! Kiko, t. Mario un Ascensión

PAZIŅOJUMS PAR T. MARIO VESELĪBAS STĀVOKLI (PIRMDIENA, 12. APRĪLIS)

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES! ALLELUJA! Brāļi, paziņojam jums labo ziņu: t. Mario paliek labāk. Ārsti mums pateica, ka rīt vai parīt varēs iziet no slimnīcas. Mēs dosim ziņu, kad tas notiks. Tomēr turpinām lūgties par t. Mario un Kiko, izlūdzot Kungam abu dīvu izveseļošanos. ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! Kiko un Ascensión

PAZIŅOJUMS PAR KIKO ARGÜELLO UN T. MARIO VESELĪBAS STĀVOKLI (CETURTDIENA, 8. APRĪLIS)

KUNGS IR PATIESI AUGŠĀMCĒLIES! ALLELUJA! Brāļi, no slimnīcas mūs paziņo, ka Tēvam Mario kļūst labāk, kaut vēl viņš ir ar skābekli. Kiko veselība pamazam labojas. Turpinām lūgties par viņu dīvu pilnīgu izveseļošanos. Lai Augšāmceltā prieks un miers jūs pavada šajās Pashas dienās! Svētīgu “in Albis” nedēļu! Kiko un Ascensión

PAZIŅOJUMS PAR KIKO ARGÜELLO UN T. MARIO VESELĪBAS STĀVOKLI (TREŠDIENA, 7. APRĪLIS)

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES! ALLELUJA! Kiko: Brāļi, paldies par jūsu lūgšanām, kas uztur mani ar tādu švaku veselību. Paldies tik daudziem bīskapiem, kardināliem un pat pāvestam, kas rūpējas un lūdzās par mani. Turpiniet lūgties par mani, bet šodien it sevišķi lūdzam lūgties par t. Mario. Viņam vakar bija pozitīvs Covid tests. Viņam bija temperatūra un tāpēc aizbraucām uz slimnīcu, kur viņam bija atklāta divpusīgs plaušu karsonis. Mums ieteica lai viņš

PAZIŅOJUMS PAR KIKO ARGÜELLO VESELĪBAS STĀVOKLI: KIKO IZRAKSTĪŠANA NO SLIMNĪCAS (OTRDIENA, 6. APRĪLIS)

BRĀĻI, KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES! Šodien, otrdienā pēc Pashas, pateicamies Dievam par Kiko izrakstīšanu no slimnīcas. Viņš turpinās veseļoties mājās. Pēc kādām dienām vēlreiz dosim ziņu par viņa veselības stāvokli, pašlaik atcēlām ikdienas paziņojumus. Turpinām lūgties par viņa pilnīgu izveseļošanos. Kopā ar labo vesti par Kiko veselību, mūs arī sasniedz atbalsi no Pashas Nomoda. Tas bija prieka sprādziens visā pasaulē. Lai Kungs saglāba jūs augšāmceltā Kunga mierā! Svētīgu Pashas laiku! T.

PAZIŅOJUMS PAR KIKO ARGÜELLO VESELĪBAS STĀVOKLI (PIRMDIENA, 5. APRĪLIS)

Dārgie brāļi, pateicamies par jūsu lūgšanām par Kiko, turpināsim lūgties par viņu. Šodien, pirmdienā pēc Pashas, sūtam no slimnīcas plkst. 15:07 saņemto izziņu. „Viņam vēl nav nepieciešamības pēc skābekļa un nav temperatūras. Viņa analīzes parametri labāki.” Sirsnīgi apsveicam visus Augšāmceļošajā Kungā. T. Mario un Ascensión