Overgang naar de Vader van emeritus-paus Benedictus XVI – Bericht van Kiko Argüello

BERICHT VAN KIKO AAN DE NEOCATECHUMENALE GEMEENSCHAPPEN Madrid, 31 december 2022 Feestdag H. Silvester, paus. Beste broeders en zusters wij hebben zojuist het nieuws vernomen van de overgang van deze aarde naar de Vader van emeritus-paus Benedictus XVI. Wij hebben al sinds de tijd dat hij professor was, vervolgens prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer werd, en later ook als paus, altijd

Gebed voor paus Benedictus XVI

Madrid, 29 december 2022 Beste broeders en zusters: Paus Franciscus heeft in de laatste algemene audiëntie van vorige week woensdag aan de Universele Kerk om gebeden gevraagd voor Emeritus Paus Benedictus XVI, wiens gezondheid in de laatste dagen achteruit is gegaan De broeders en zusters van de Neocatecumenale Weg voegen zich aan dit verzoek. Hoeveel moeten wij Paus Benedictus bedanken voor zijn liefde voor de Weg, getoond in vele gelegenheden!

Toespraken tijdens de openingsceremonie van de zaak voor de zaligverklaring van Carmen Hernández

Toespraak van Kiko Argüello Goedenavond allemaal, Groeten aan D. Carlos Osoro, kardinaal-aartsbisschop van Madrid. Kardinaal D. Antonio María Rouco, emeritus aartsbisschop van Madrid. Kardinaal Paolo Romeo, emeritus aartsbisschop van Palermo. Aan de hier aanwezige aartsbisschoppen, bisschoppen en bisschoppelijke vicarissen. Aan de Moeder-Overste van de Missiezusters van Jezus Christus en haar raadgevers: wat een vreugde geeft uw aanwezigheid ons bij deze gebeurtenis, zusters! Aan de rector van de universiteit, de heer

Opening van het Zaligverklaringsproces voor de Dienares Gods Carmen Hernández

“MIJN JEZUS, LEID MIJ NAAR JOU HEILIGHEID”;”JIJ LEIDT MIJ NAAR HEILIGHEID” (“Dagboeken 1979-1981”, nr. 85; nr. 199) Op 4 december 2022 vond in Madrid een “daad” van bijzondere intensiteit en belang plaats voor de hele Kerk: De opening van de diocesane fase van het zaligverklarings- en heiligverklaringsproces van Carmen Hernández Barrera, die samen met Kiko Argüello de weg van christelijke initiatie, de Neocatechumenale Weg, initieerde. OPENING VAN HET PROCES De