Rzym – Włochy, 22-26 czerwca 2022 r.

Drodzy bracia,

w imieniu Kiko i jego ekipy informujemy, że 6 grudnia 2021 r. Kardynał Kevin Farrell wysłał do Kiko Argüello list z okazji X Światowego Spotkania Rodzin, w którym wzywa do dobrowolnego udziału braci i sióstr, zgodnie z załączonymi poniżej wytycznymi.

Od Sekretariatu Centrum Neokatechumenalnego w Rzymie.

Wskazówki dotyczące przygotowań do Światowego Spotkania Rodzin 2022

Do biskupów diecezjalnych, kapłanów i wiernych świeckich odpowiedzialnych za duszpasterstwo rodzin w diecezjach, parafiach i ruchach kościelnych.

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Diecezja Rzymska organizują X Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w dniach 22-26 czerwca 2022 r.

Spotkanie, jak podkreślił Ojciec Święty w ostatnim przekazie wideo prezentującym to wydarzenie, będzie miało nową, wieloaspektową formę. Chociaż Rzym pozostanie głównym miejscem spotkania, każda diecezja będzie mogła stać się centrum lokalnego spotkania dla rodzin i wspólnot, aby każdy mógł poczuć się uczestnikiem.

Spotkanie odbędzie się zatem w tym samym czasie:

  1. w diecezjach i/lub parafiach z inicjatywy biskupów, księży i rodzin. Mogą być chwile refleksji, dzielenia się i świętowania rodzin z duszpasterzami;
  2. w Rzymie, z kolei, tylko dla wcześniej ustalonej liczby delegatów międzynarodowych wysłanych przez konferencje biskupów, ruchy i stowarzyszenia rodzinne. O liczbie delegatów poinformowano przewodniczącego konferencji biskupów oraz odpowiedzialnych za ruchy międzynarodowe.

Poniżej podajemy kilka wskazówek i sugestii, które Dykasteria i Diecezja Rzymska opracowały w nadziei, że będą one pomocne Kościołom partykularnym w lokalnej organizacji Spotkania.

Share: