Rome – Italië, 22-26 juni 2022

Beste broeders en zusters,

namens Kiko en zijn team, informeren we jullie dat op 6 december 2021kardinaal Farell een brief heeft gestuurd naar Kiko Argüello over de tiende Wereldgezinsdagen. Hierin vroeg hij om de vrijwillige deelname van de broeders te bevorderen, door onderstaande richtlijnen te volgen.

Neocatechumenaal centrum Madrid

Richtlijnen voor de voorbereiding van de Wereldgezinsdagen 2022

Aan alle diocesane bisschoppen, aan de priesters en aan de lekengelovigen die belast zijn met het gezinspastoraat in het bisdom, de parochies en de kerkelijke bewegingen.

Het Dicasterie voor Leken Gezin en Leven van het bisdom Rome is de tiende Wereldgezinsdagen aan het organiseren, die tussen 22 en 26 juni 2022 plaats zullen vinden.

De ontmoeting zal, zoals de Heilige Vader tijdens een recente videoboodschap heeft onderstreept, op nieuwe en multicentrale wijze plaatsvinden. Rome blijft weliswaar de voornaamste aangewezen plaats, maar in ieder bisdom zal een lokale ontmoeting georganiseerd kunnen worden voor gezinnen en gemeenschappen. Op deze wijze kan iedereen zich hoofdrolspeler voelen.

De ontmoeting zal dus gelijktijdig plaatsvinden:

  1. In bisdommen en/of parochies, op initiatief van bisschoppen, priesters en gezinnen. Er kunnen reflectiemomenten plaatsvinden, van samenkomst en vieringen van gezinnen met de herders.
  2. In Rome zal alleen een van tevoren vastgesteld aantal internationale gedelegeerden deelnemen, die door bisschoppenconferenties, bewegingen en gezinsorganisaties zullen worden gestuurd. Het aantal gedelegeerden is doorgegeven aan de voorzitter van de bisschoppenconferentie, en de verantwoordelijken van de internationale bewegingen.

Wij presenteren hierbij enkele richtlijnen en suggesties van het Dicasterie en het bisdom Rome, in de hoop dat deze een hulp kunnen zijn voor lokale kerken bij de lokale organisatie van de ontmoeting.

Delen: