Kathedraal-basiliek Virgen del Pilar – Zaragoza

DE MAAGD VAN DE PILAR

Op 2 januari 40 kwam de maagd Maria, die nog in Palestina woonde, in sterfelijk vlees naar de oevers van de rivier de Ebro in Zaragoza om de apostel Jacobus (Santiago) te troosten, vergezeld van een kleine groep bekeerlingen, die de hele dag hadden gepredikt. Maria liet hun een jaspiszuil na waaromheen de christenen van de eerste eeuw als gedenkteken een kapel bouwden die in de loop der eeuwen werd uitgebreid en verbouwd.

Men zegt dat toen de paus (H. Johannes Paulus II) naar dit heiligdom kwam, hij zei: “Wat bent u klein, maar wat hebt u een grote invloed!”.

Onze Lieve Vrouw is graag klein, nederig en verborgen

Kiko Argüello

God had gepland dat we hier zouden komen, op dit plein waar de Basiliek van de Pilaar staat, een van de grootste van Spanje. De Maagd van de Pilaar is de patrones van Spanje en je ziet hier een beeld van de Maagd op een pilaar, want Pilar betekent pilaar.

Kiko bij de roepingenbijeenkomst in Zaragoza in 1989

De oude traditie zegt dat toen Jacobus Spanje kwam evangeliseren (omdat de Heilige Geest hem meenam naar “Finisterrae”, naar de uiteinden van de aarde, zoals de Schrift zegt), hij vergezeld werd door rondtrekkende apostelen, door andere apostelen die in Zaragoza “apostolische mannen” worden genoemd.

Als je de Basiliek van de Pilaar binnengaat, zie je een  schilderij op steen waarop je Jacobus kunt zien met de pelgrimsstaf, en bij hem zijn zeven andere mannen die hem vergezelden.


Beeld van de verschijning van de Maagd Maria aan de apostel Jacobus.

Volgens de overlevering was Jacobus ontmoedigd. Toen kwam de Maagd (God verrichtte een wonder) en gaf hem moed om door te gaan: iets waarlijk verbazingwekkends.

Maagd van de Pilaar

En als teken van haar komst naar Zaragoza liet zij een zuil achter, een pilaar die iedereen vereert (achter de Maagd  kan deze  worden aangeraakt. Mensen raken deze pilaar aan; zij liet een gedenkteken achter).

Op deze esplanade, aan de oever van de Ebro, is deze basiliek opgericht voor de Maagd van de Pilaar, wiens feestdag 12 oktober is, de dag van de ontdekking van Amerika.

Brug en Kathedraal-Basiliek van de Maagd van de Pijler

Deze basiliek laat zien wat de mondelinge overlevering zegt, namelijk dat sinds de eerste evangelisatie, na de verrijzenis van Jezus Christus en zijn hemelvaart, Onze Lieve Vrouw de apostelen vergezelde te midden van hun moeilijkheden en hen hielp de moed niet te verliezen, zelfs als ze faalden, want evangeliseren betekent falen. De mens, menselijk gesproken, raakt vaak ontmoedigd, verliest de moed, en Onze Lieve Vrouw komt hem helpen.

Daarom – en ik zeg dit als een algemene aansporing- is het heerlijk om hier te zijn, ook al is het warm, ook al zijn we ongemakkelijk, een teken en symbool van wat het is om te evangeliseren: de ene dag weten we niet waar we moeten slapen; de andere dag zijn we aan het vasten; weer een andere dag word je verstoten in een parochie, of een gebied waar je niet welkom bent…

Het is het leven van de apostel. God had deze plaats uitgekozen, waar de Maagd Sint Jacobus en zijn rondtrekkende metgezellen, apostelen, ontmoet, toen zij al dachten aan een mislukking. En Hij moedigde hen aan om Spanje te evangeliseren. Het is echt een geweldig gebaar van de Heer naar ons toe.

Maagd van de Pilaar

Dit betekent dat we voor dit werk, deze taak van evangelisatie van het derde millennium, van de nieuwe generaties, veel moeilijkheden zullen tegenkomen, veel vervolging, veel problemen, maar hier vertelt Onze Lieve Vrouw ons dat ze ons zal helpen. Moge dit zijn als een pilaar, als een pilaar in jullie apostolisch leven.

Deze plek staat voor het falen, de moeilijkheden, de tegenslagen, de problemen die elke apostel tegenkomt. Waarom heeft de Heer ons hier ontboden? Omdat op deze plek Onze Lieve Vrouw haar metgezellen heeft geholpen en ondersteund.

De in Spanje vereerde Maagd van Pilar heeft een klein beeldje. De Maagd is graag klein, nederig, verborgen. Daarom zingen we bij haar binnenkomst in processie “Maria, kleine Maria”.


Carmen Hernández

Carmen’s woorden tijdens de Roepingenbijeenkomst:

Ik ben erg blij dat we hier zijn, aan de oevers van de rivier de Ebro, die voor mij ook een gedenkteken is van de aanwezigheid van de Maagd Maria in mijn geschiedenis.

Ik ben hier vlakbij geboren en drink al 16 jaar water uit deze rivier, toen er nog geen mineraalwater was. En ik ben heel blij, want ook mijn grootmoeder – heel dit gebied hier is zeer toegewijd aan deze Maagd – had een klok die altijd zong “de Maagd Maria kwam in sterfelijk vlees naar Zaragoza”.

Dat wil zeggen, voordat de Maagd Maria stierf, begeleidde zij de evangelisatie; en gezien de moeilijkheden van Jacobus de Apostel, hier met de Spanjaarden -en van dit land, de Aragonezen die zeer koppig zijn, -, en gezien het feit dat St. Jacobus de Apostel ontmoedigd was dit alles te zien, zegt de traditie dat de Maagd Maria hier kwam in sterfelijk vlees, naar Zaragoza (ze had nog niet de tenhemelopneming meegemaakt, noch haar dood, noch wat dan ook…), dat wil zeggen, de Maagd begeleidde altijd de evangelisatie van de apostelen, sinds de dood van Jezus Christus. Ik ben heel blij, want hier zal Onze Lieve Vrouw voor u een pilaar zijn, een echte pijler in ons leven.


Zaragoza

Aan het eind van de IVe Wereldjongerendag in 1989, bijeengeroepen door Johannes Paulus II in Santiago de Compostela, riepen Kiko en Carmen de jongeren van de Weg op tot een Roepingenbijeenkomst in Zaragoza op 21 augustus, de vooravond van Maria Koningin:

20.000 jongeren verzamelden zich op het Plaza del Pilar

Kiko en Carmen op de Roepingenbijeenkomst in Zaragoza 1989

Om Zaragoza te bezoeken, stuur een e-mail naar:
Wijs a.u.b. de dag en het gewenste tijdstip aan en het aantal pelgrims.

Tripriek downloaden
Delen: