Brangūs broliai, šiandien siunčiame jums Didžiojo penktadienio biulietienį gauta iš Kiko besirūpinančių daktarų:

„Kiko turi plaučių uždegimą ir yra gydomas pagal numatytą protokolą, turi žemą deguonies lygį ir yra prižiūrimas, nes šie laikai yra sudėtingiausi.”

SUprantame visų brolių troškimą būti informuotiems apie Kiko ligos eigą, bet mes negalime atsiliepti į visus skambučius, todėl prašome jūsų sekti biulietienio informacijai. Kiekvieną dieną atnaujinsime informaciją Kelio oficialiame tinklapyje, „NAUJIENŲ” skiltyje.

www.neocatechumenaleiter.org | www.neocatecumenal.es | www.neocatecumenale.it

Esame tikri, kad būsite supratingi ir bendradarbiausite. Tebesimeldžiame už jį ir šiuo metu dalyvaujame mūsų Išganytojo ir Atpirkėjo Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo iškilmingose iškilmėse.

Ramybė Tėvas Mario ir Ascensión

Madridas, 2021-ųjų balandžio 2d.

Share: