Pranešimas apie Kiko Argüello ir t. Mario Pezzi sveikatos būklę (ketvirtadienis, balandžio 8 d.)

KRISTUS TIKRAI PRISIKĖLĖ! ALELIUJA! Broliai, gavome pranešimą iš ligoninės, kad t. Mario sveikata gėrėja, nors tebėra prijungtas deguonis. Kiko po truputi sveikata gėrėja ir artėja prie normalumo. Tebesimeldžiame už judviejų visišką pasveikimą. Tegu Prisikėlusiojo džiaugsmas ir ramybė lydi šiomis paschalinėmis dienomis! Laimingos savaitės „in Albis”! Kiko ir Ascensión

Pranešimas apie Kiko Argüello ir t. Mario Pezzi sveikatos būklę (trečiadienis, balandžio 7 d.)

KRISTUS PRISIKĖLĖ! ALELIUJA! Kiko: Broliai, dėkoju už maldas, kurios palaiko mane šiuo metu, kai esu silpnos sveikatos. Dėkoju gausiam vyskupų ir kardinolų būriui bei pat popiežiui už rūpestį ir jų maldas už mane. Melskitės toliau už mane, bet ypatingai prašome maldos už tėvą Mario. Vakar jo Covid-19 testas buvo teigiamas. Kadangi buvo pakilusi temperatūra nuvežėme į ligoninę, kur mums pasakė kad Mario turi dviejų plaučių uždegimą. Dėl šios priežasties

PRANEŠIMAS APIE KIKO ARGÜELLO SVEIKATOS BŪKLĘ: KIKO IŠRAŠYMAS IŠ LIGONINĖS (ANTRADIENIS, BALANDŽIO 6 D.)

BROLIAI, KRISTUS PRISIKĖLĖ! Šiandien, antradienį po Paschos, dėkojame Dievui už Kiko išrašymą iš ligoninės. Jis toliau gydysis namuose. Po kelių dienų informuosime apie jo sveikatos būklę, kol kas atšaukiame kasdieninius pranešimus. Toliau meldžiamės prašant jo visiško pasveikimo. Kartu su Kiko gerąja naujiena, dar iki šiol gauname atsiliepimus apie Paschos nakties budėjimą. Tai buvo džiaugsmo bomba visame pasaulyje. Tegu Viešpats mus išsaugo Prisikėlusio Viešpaties ramybėje! Laimingo Paschos laiko! T. Mario ir

PRANEŠIMAS APIE KIKO ARGÜELLO SVEIKATOS BŪKLĘ (PIRMADIENIS, BALANDŽIO 5 D.)

Brangūs broliai, dėkojame už jūsų maldas, toliau melsimės už Kiko. Šiandien siunčiame antrosios Paschos dienos medicininę ataskaitą, kurią gavome iš ligoninės 15:07 val.: „Jam ir toliau nereikalingas papildomas deguonis, neturi temperatūros ir gerėja tyrimų rezultatai.“ Nuoširdžiai sveikiname jus visus Prisikėlusiajame Viešpatyje. T. Mario ir Ascensión

PRANEŠIMAS APIE KIKO ARGÜELLO SVEIKATOS BŪKLĘ (SEKMADIENIS, BALANDŽIO 4 D.)

Šiandien, Prisikėlimo sekmadienį, siunčiame Kiko medicininę ataskaitą, kurią ligoninė mums atsiuntė 13:24 val.: „KIKO sveikata toliau veiksmingai gerėja, iki šios akimirkos jam yra atjungtas papildomas deguonis ir nebeturėjo temperatūros.“ Gavome labai daug džiaugsmo ir padėkos žinučių iš bendruomenių, Paschos budėjimo šventimo metu. Mes taipogi palaikome pastovu ryšį su Kiko, šventėme Budėjimą ir Eucharistiją. Nors su kentėjimu, nes Kiko negalėjo būti kartu, bet Viešpats apsireiškė mūsų tarpe ir mus paguodė. Toliau

Pranešimas apie Kiko Argüello sveikatos būklę (Šeštadienis, balandžio 3 d.)

Brangūs broliai, šiandien, Didįjį šeštadienį, siunčiame Kiko medicininę ataskaitą, gauta iš ligoninės 12:17 val.. „Sėkmingai progresuoja, neturi temperatūros ir papildomas deguonis jau yra pašalintas.” Esame laimingi ir dėkojame Viešpačiui už šią džiugią žinią ir toliau meldžiamės už jį Šventosios Paschos ir Prisikėlimo iškilmėse. Tėvas Mario ir Ascensión Madridas, Didysis šeštadienis, 2021-ųjų balandžio 3d.

Pranešimas apie Kiko Argüello sveikatos būklę (Penktadienis, balandžio 2d.)

Brangūs broliai, šiandien siunčiame jums Didžiojo penktadienio biulietienį gauta iš Kiko besirūpinančių daktarų: „Kiko turi plaučių uždegimą ir yra gydomas pagal numatytą protokolą, turi žemą deguonies lygį ir yra prižiūrimas, nes šie laikai yra sudėtingiausi.” SUprantame visų brolių troškimą būti informuotiems apie Kiko ligos eigą, bet mes negalime atsiliepti į visus skambučius, todėl prašome jūsų sekti biulietienio informacijai. Kiekvieną dieną atnaujinsime informaciją Kelio oficialiame tinklapyje, „NAUJIENŲ” skiltyje. www.neocatechumenaleiter.org | www.neocatecumenal.es