PRANEŠIMAS APIE KIKO ARGÜELLO SVEIKATOS BŪKLĘ (SEKMADIENIS, BALANDŽIO 4 D.)

Šiandien, Prisikėlimo sekmadienį, siunčiame Kiko medicininę ataskaitą, kurią ligoninė mums atsiuntė 13:24 val.: „KIKO sveikata toliau veiksmingai gerėja, iki šios akimirkos jam yra atjungtas papildomas deguonis ir nebeturėjo temperatūros.“ Gavome labai daug džiaugsmo ir padėkos žinučių iš bendruomenių, Paschos budėjimo šventimo metu. Mes taipogi palaikome pastovu ryšį su Kiko, šventėme Budėjimą ir Eucharistiją. Nors su kentėjimu, nes Kiko negalėjo būti kartu, bet Viešpats apsireiškė mūsų tarpe ir mus paguodė. Toliau

Pranešimas apie Kiko Argüello sveikatos būklę (Šeštadienis, balandžio 3 d.)

Brangūs broliai, šiandien, Didįjį šeštadienį, siunčiame Kiko medicininę ataskaitą, gauta iš ligoninės 12:17 val.. „Sėkmingai progresuoja, neturi temperatūros ir papildomas deguonis jau yra pašalintas.” Esame laimingi ir dėkojame Viešpačiui už šią džiugią žinią ir toliau meldžiamės už jį Šventosios Paschos ir Prisikėlimo iškilmėse. Tėvas Mario ir Ascensión Madridas, Didysis šeštadienis, 2021-ųjų balandžio 3d.

Pranešimas apie Kiko Argüello sveikatos būklę (Penktadienis, balandžio 2d.)

Brangūs broliai, šiandien siunčiame jums Didžiojo penktadienio biulietienį gauta iš Kiko besirūpinančių daktarų: „Kiko turi plaučių uždegimą ir yra gydomas pagal numatytą protokolą, turi žemą deguonies lygį ir yra prižiūrimas, nes šie laikai yra sudėtingiausi.” SUprantame visų brolių troškimą būti informuotiems apie Kiko ligos eigą, bet mes negalime atsiliepti į visus skambučius, todėl prašome jūsų sekti biulietienio informacijai. Kiekvieną dieną atnaujinsime informaciją Kelio oficialiame tinklapyje, „NAUJIENŲ” skiltyje. www.neocatechumenaleiter.org | www.neocatecumenal.es

Pranešimas apie Kiko Argüello sveikatos būklę

Brangūs broliai, pranešame jums, kad praėjusią savaitę Kiko koronaviruso testas buvo teigiamas. Paskutinėmis dienomis neturėjo temperatūros ir kvėpavimas buvo geras. Bet vakar, iš ryto, pabudo su 38,2 ir su plaučių uždegimo simptomais. Juo besirūpinantys daktarai rekomendavo paguldyti į ligoninę, kur galės būti geriau stebimas bei gydomas. Kviečiame visus brolius, šiomis šventomis Paschalinio tridienio dienomis, melstis už jį, prašant Carmen užtarimo, kad galėtų įveikti šią kritišką akimirką ir galėtų švęsti Pascha

Pascha 2020

Video Pascha 2020 m Senais laikais, Izraelio tauta, nutikus Teofanijai (Dievo apsireiškimui), pastatydavo „stelą” (akmeninį paminklą). Tokiu būdu žmones praeidami pro šalį galėjo atsiminti šį svarbų įvykį. Tad šis video įrašas prašosi būti panašia „stela”, kad rytojuje, kai galbūt būsime priespaudoje, atsimintumėme Viešpaties ištikimybę ir Jo veikimą. P. Mario Pezzi

Sprogimas Madrido Palomos parapijos katechumeniume

Praėjusį trečiadienį, sausio 20-ąją, buvo patvirtintas dujų sukeltas sprogimas Madride, miesto centre, Palomos bažnyčios parapijos namuose. Pastate buvo kunigų kambariai ir „katechumeniumas” (vieta kurioje renkasi neokatechumenatines bendruomenes liturgijoms). Kai kurias sales buvo projektavęs pats Kiko Arguello, Kelio iniciatorius bei atsakingas už tarptautinę ekipą. Jos naudojamos realizuojant II Vatikano susirinkimo liturginį ir estetišką atnaujinimą. Augant bendruomenių skaičiui parapijoje atsirado poreikis įrengti daugiau salių, kurios būtų tinkamos bendruomenių liturgijoms švęsti. Šios sales